7.2 Luo kannustava työympäristö

Sosiaalinen työympäristö

Keinot

Kuvaus

Rakentava kommunikointikulttuuri

Luodaan työpaikalle rakentava ja avoin kommunikointikulttuuri, jotta kaikki työntekijät uskaltavat ilmaista ajatuksensa ja mielipiteensä.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Työntekijöiden ja esimiesten välinen vuorovaikutus

Rakennetaan avointa ja luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta työntekijöiden ja esimiesten välille. Tämä auttaa työntekijöitä kertomaan mahdollisista terveysongelmista jo niiden varhaisissa vaiheissa ja mahdollistaa siten tarvittavien työjärjestelyjen ja työolosuhteiden mukautusten suunnittelemisen.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Kannustava, syrjimätön ja arvostava ilmapiiri

Vaalitaan kannustavaa, ketään syrjimätöntä ja arvostavaa työilmapiiriä esimerkiksi järjestämällä vuorovaikutteisia työpajoja, joissa työntekijät ja johto voivat pohtia yhdessä, miten jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa siihen, että nämä arvot toteutuvat työpaikalla. Lähtökohtana ovat pienet teot, kuten kollegan kiittäminen avusta tai tunnustuksen antaminen kollegalle kovasta ponnistelusta ja menestyksellisesti hoidetusta työtehtävästä.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Kokoontumiset

Aloitetaan ja päätetään työviikko kokoontumalla yhteen.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Yhteiset tapahtumat

Järjestetään yhteisiä virkistäviä tapahtumia, kuten yhteisiä kahvitaukoja, ulkoilma-aktiviteetteja raittiin ilman saamiseksi tai työviikon päätteeksi kokoontumisia, joihin työntekijät voivat itse järjestää ohjelmaa (esim. pelejä, testejä).

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti

Share This