Menestystä helpottavat tekijät – Liite 2

Tekijöitä, jotka helpottavat hyvinvointia, terveyttä ja työhön osallistumista tukevien
toimien toteutusta työpaikalla ja jotka kannustavat työntekijöitä hyödyntämään näitä toimia

Johto kokee, että sillä on velvollisuus tukea työntekijöiden hyvinvointia, terveyttä ja työhön osallistumista, ja sitoutuu edistämään näitä asioita.

Johto ymmärtää työntekijöiden hyvinvointiin, terveyteen ja työhön osallistumisen tukemiseen panostamisen hyödyt.

Johto kannustaa työntekijöitä pitämään huolta itsestään ja hyödyntämään työpaikan tähän tarjoamia mahdollisuuksia sekä näyttää omalla esimerkillään mallia.

Työpaikalla on keskusteleva, luottamuksellinen, kunnioittava ja kannustava suhde työntekijöiden ja johdon välillä.

Toteutetut toimet vastaavat työntekijöiden tarvetta.

Työntekijät ovat mukana suunnittelemassa uusia
toimia.

Työntekijät kokevat toimet mielenkiintoisiksi ja
hyödyllisiksi.

Toimet voidaan sisällyttää työpaikan rutiineihin ja työntekijöiden päivittäisten työtehtävien lomaan.

Tarjotut mahdollisuudet ovat työntekijöille helposti saavutettavissa (kustannukset, sijainti, aikataulu, kieli).

Aktiviteetit järjestetään työpäivän aikana tai lähellä työpäivän alkamista tai päättymistä.

Hyvinvointia ja terveyttä arvostetaan avoimesti ja asenteet terveyttä edistävää elämäntapaa kohtaan ovat myönteiset.

Yleinen ilmapiiri on salliva, eikä minkäänlaisiin terveys-ongelmiin liity stigmatisointia.

Vastuu hyvinvointia edistävien toimien suunnittelusta ja koordinoinnista on sisällytetty määrätyn työntekijän (yksi tai useampi) työtehtäviin.

Työpaikalla on riittävät resurssit (tietotaito, varat, henkilökunta) ja mahdollisuudet (tilat, välineet) tarvittavien toimien toteuttamiseen.

Työntekijöille tarjottavista hyvinvointia tukevista mahdollisuuksista tiedotetaan useiden viestintäkanavien kautta (intranet, sähköposti, sosiaalinen media, infonäytöt, julisteet, suullinen viestintä jne.)

Työntekijän työmäärä ja-taakka ei ole liian suuri.

Työaikataulut sallivat järjestettyihin aktiviteetteihin osallistumisen.

Työntekijät kannustavat toisiaan osallistumaan.

Työntekijöillä on riittävästi motivaatiota ja pystyvyyden tunnetta aktiviteetteihin
osallistumiseen.

Share This