Mental sundhed refererer til en tilstand af velbefindende, hvor ethvert individ har mulighed for, at realisere hans eller hendes potentiale og har ressourcer og evner til at håndtere de udfordringer, der vil være i løbet af livet. Individet kan arbejde produktivt og frugtbart og samtidigt være i stand til at bidrage til fællesskabet. Faktorer som stressfyldt arbejde, diskrimination og social udelukkelse har en negativ indflydelse på det enkelte individs mentale sundhed. På den anden side har faktorer som passende jobkrav, indflydelse på beslutninger og social støtte fra kolleger og ledere en positiv indflydelse på det enkelte individs mentale sundhed.

Det anbefales arbejdspladser at arbejde med og tilbyde fremragende muligheder til

at understøtte deres medarbejderes mentale sundhed og trivsel. Hjælpe medarbejderne med at nå deres bedst mulige ydeevne og potentiale ved at forebygge og begrænse stressfaktorer og i særdeleshed dem, der relaterer sig til arbejdets organisering, arbejdsindhold samt arbejdsmiljøet. Denne sektion giver ideer til, hvordan der kan arbejdes med den mentale sundhed og trivsel.

Share This