Medewerkers worden als mentaal gezond gezien wanneer zij hun capaciteiten benutten, de normale spanningen in het leven aankunnen, productief zijn en een bijdrage leveren aan hun gemeenschap.

Factoren als stress op het werk, discriminatie en sociale uitsluiting kunnen een negatieve invloed hebben op de mentale gezondheid. Aan de andere kant zijn er factoren met een positieve invloed, zoals uitdagende maar haalbare doelen op het werk, de vrijheid om zelf beslissingen te nemen en sociale ondersteuning van collega’s en leidinggevenden.

Er zijn uitstekende mogelijkheden om de werkomgeving zo in te richten dat de mentale gezondheid en het welzijn van medewerkers wordt ondersteund en zij zo optimaal mogelijke prestaties kunnen leveren. Bijvoorbeeld door het verminderen van stressfactoren in de werkomgeving. In dit hoofdstuk vindt u enkele ideeën om dit te bereiken.

Share This