Mielenterveydellä tarkoitetaan sellaista hyvinvoinnin tilaa, jossa yksilö tunnistaa omat kykynsä, selviytyy tavanomaisista elämään kuuluvista haasteista, voi työskennellä tuottavasti ja on kykeneväinen osallistumaan oman yhteisönsä toimintaan. Useat tekijät, kuten kuormittava työympäristö, syrjintä tai sosiaalinen eristäminen, voivat heikentää mielenterveyttä. Toisaalta sopivasti haastava työ, mahdollisuus vaikuttaa omaa työtä ja sen tekotapaa koskeviin päätöksiin sekä kollegoilta ja esimieheltä saatu tuki edistävät mielenterveyttä.

Hallitsemalla erityisesti työyhteisöön, työn organisoimiseen ja sisältöön sekä työympäristöön liittyviä stressitekijöitä työpaikoilla on loistavat mahdollisuudet tukea henkilöstönsä mielenterveyttä ja mielen hyvinvointia. Näillä keinoin työntekijöitä myös autetaan suoriutumaan työstään parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä Työkalupakin osio antaa ideoita, millaisilla toimenpiteillä mielen hyvinvointia voidaan edistää.

Share This