Neem gezondheidsbevorderende maatregelen

Maatregelen

Beschrijving

Communicatie over gebruik flexibele werkplekken *

Plan operationele activiteiten slim in door:

 • te plannen wie wat doet op de werkplek en hoe
 • dubbel werk te voorkomen (meerdere medewerkers die hetzelfde doen)
 • de informatiestroom te verbeteren
 • duidelijke doelstellingen te kiezen en communiceren op persoonlijk,
  team- en organisatieniveau

 • leiderschap te tonen
 • na te denken over de vraag waarop iedere individuele medewerker zich
  moet focussen om de best mogelijke prestaties te bereiken

 • Gezond roosteren bij ploegendiensten

  Pas een voorwaarts roterend rooster toe, van een dagdienst naar een
  avonddienst en dan een nachtdienst, waarbij er 2 tot 3 opeenvolgende
  nachtdiensten worden geroosterd. Gezond roosteren draagt bij aan herstel en een goed werkritme bij ploegendienst medewerkers. Vraag een bedrijfsarts om advies en volg daarbij de vuistregels voor gezond roosteren.

  Medewerkers betrekken bij inrichting van werkplek

  Betrek medewerkers bij de inrichting van hun werkplek (digitaal, sociaal en
  fysiek) en de regels die daar van toepassing zijn.

  Ontwerp van een flexibele werkplekken *

  Pas een voorwaarts roterend rooster toe, van een dagdienst naar een
  avonddienst en dan een nachtdienst, waarbij er 2 tot 3 opeenvolgende
  nachtdiensten worden geroosterd. Gezond roosteren draagt bij aan herstel en
  een goed werkritme bij ploegendienst medewerkers. Vraag een bedrijfsarts om
  advies en volg daarbij de vuistregels voor gezond roosteren

  Slimme planning van activiteiten

  Maak samen met medewerkers afspraken over het gebruik van verschillende
  werkplekken binnen een flexibele werkomgeving*. Informeer medewerkers over
  de afspraken via meerdere kanalen, zoals face-to-face, via e-mail, en door de afspraken zichtbaar te maken, bijvoorbeeld door de verschillende soorten werkplekken aan te duiden met bordjes. Evalueer de haalbaarheid en naleving van deze afspraken en pas ze, indien nodig, aan.

  Mogelijkheden voor flexibel werken

  Bied medewerkers de mogelijkheid om:

  • flexibele uren te werken
  • op afstand te werken
  • werktijden zelf in te richten, bijvoorbeeld door op maandag tot en met
   donderdag 9 uur te werken en op vrijdag 4 uur

  • de hoeveelheid werk aan te passen aan fysieke en mentale vermogens
  • het aantal werkuren te verminderen als privéomstandigheden daarom
   vragen

  Slim vergaderen

  Saving time and increasing productivity by arranging meetings only when necessary, by setting clear objectives for each meeting, and by inviting only employees that need to be involved

  Controle op ergonomie

  Laat een specialist (bijvoorbeeld een ergonoom of bedrijfsarts) samen met een leidinggevende alle werkplekken regelmatig bezoeken om te controleren of
  medewerkers de juiste tools en voldoende kennis hebben om ergonomisch
  verantwoord te werken en om te controleren of de hoeveelheid werk en taken passen bij hun werkvermogen. Voor eventuele problemen dienen oplossingen op maat te worden gezocht. Door leidinggevenden hierbij te betrekken, worden zij zich bewust van de manier waarop iedere medewerker werkt en vaardigheden
  ontwikkelt om taken slim in te plannen.

  Roulatie van taken

  Bevorder de mobiliteit van medewerkers door taken te rouleren of door ze de kans te geven om drie tot zes maanden ervaring op te doen in een andere functie (met de mogelijkheid om terug te keren in de oude functie).

  * Bij flexibel werken hebben medewerkers geen ‘eigen’ werkplek. In plaats daarvan biedt de werkomgeving een verscheidenheid aan werkplekken die geschikt zijn voor verschillende werkzaamheden, zoals lezen, concentreren, samenwerken, formele vergaderingen en gezelligheid. Zo kunnen alle medewerkers een werkplek kiezen die het meest geschikt is voor hun werkzaamheden.

  Share This