Neem gezondheidsbevorderende maatregelen

Maatregelen

Beschrijving

Professionele ondersteuning

Stel een interne ombudsman aan of zoek samenwerking met een externe
adviseur om sociale problemen, zoals pesten en discriminatie, aan te pakken.

Overwin taalbarrières

Bevorder begrip en affiniteit door medewerkers informatie, instructie en
trainingsmateriaal aan te bieden in hun moedertaal.

Collega's als bemiddelaars

Train een deel van het personeel als 'interne bemiddelaars' die bemiddelen bij
sociale conflicten tussen medewerkers onderling of tussen medewerkers en hun
leidinggevenden.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material

Share This