3.3 Omaksu hyvinvointia edistävät käytänteet

Keinot

Kuvaus

Fyysisesti aktiiviset tauot kaikille

Mahdollistetaan säännölliset, keskittymiskykyä ja vireystilaa ylläpitävät tauot, joiden aikana voi nousta seisomaan, jaloittelemaan, venyttelemään ja liikkumaan, erityisesti niille työntekijöille, joiden työ on paikalleen sidottua (esim. tuotantolinjastolla työskentelevät, kassanhoitajat, bussin- ja rekankuljettajat sekä lentäjät). Kannustetaan työntekijöitä pitämään näitä taukoja.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Käy kollegan luona

Kannustetaan työntekijöitä fyysiseen aktiivisuuteen jokapäiväisten työtehtävien lomassa esim. sopimalla yhteisesti käytännöstä kävellä kollegan luo sähköpostin lähettämisen tai soittamisen sijaan tai käytännöstä seistä ja kävellä kokousten aikana.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Virkistystoimikunta

Perustetaan virkistystoimikunta järjestämään liikunta-aktiviteetteja.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Liikunnanohjaajaopiskelijat

Pyydetään liikunnanohjaajaopiskelijoita järjestämään liikunta-aktiviteetteja ja neuvomaan työntekijöitä liikuntaan liittyvissä asioissa.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Vertaistuki

Koulutetaan osasta työntekijöitä “liikuntamotivaattoreita”, jotka voivat antaa neuvoja, järjestää liikunta-aktiviteetteja ja kannustaa kollegoitaan liikkumaan enemmän.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Aikataulutetut liikuntatauot

Sisällytetään lyhyitä, esimerkiksi 10 minuutin pituisia, liikuntatuokioita työyhteisön rutiineihin esimerkiksi aikatauluttamalla liikunnanohjaajaopiskelijoiden tai liikuntamotivaattoreiden (ks. edelliset keinot) pitämiä ohjattuja liikuntataukoja työpäivien lomaan.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Aktiivisista kokouksista uusi normaali

Luodaan aktiivisia kokouksia ja konferensseja tekemällä fyysisestä aktiivisuudesta sosiaalinen normi. Kokouksen aluksi puheenjohtaja voi pyytää osallistujia nousemaan seisomaan, jaloittelemaan ja liikkumaan aina kun heistä siltä tuntuu kokouksen aikana. Puheenjohtajan on hyvä myös itse noudattaa annettua kehotusta.  Lisäksi sopimus, että jokaiselle puhujalle annetaan aplodit seisten, on erinomainen tapa katkaista pitkäaikainen istuminen. Lisäksi se tuntuu puhujasta kannustavalta.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Kävelykokoukset

Järjestetään kokoukset kävelykokouksina aina, kun se on mahdollista.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti

Share This