5.3 Omaksu hyvinvointia edistävät käytänteet

Keinot

Kuvaus

Toimintatapojen kehitys alhaalta ylös

Suositaan uusien menettelytapojen ja linjausten suunnittelussa alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa. Kuunnellaan henkilöstöä, heidän toiveitaan ja tarpeitaan ja otetaan selvää siitä, minkälaiset asiat ovat työntekijöille tärkeitä. Pyritään järjestämään työpaikan olosuhteet vastaamaan näitä tarpeita ja toiveita. Käytännössä tämä tarkoittaa työntekijöiden ottamista mukaan päätöksenteko- ja ongelmanratkaisuprosesseihin asioissa, jotka vaikuttavat heihin. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi tarjoamalla työntekijöille mahdollisuus osallistua työjärjestelyjen ja työympäristöjen (digitaalinen, sosiaalinen ja fyysinen) sekä niitä koskevien sääntöjen suunnitteluun, selvittämällä millaiset virkistysaktiviteetit olisivat työntekijöille mieluisia tai minkälaista kahvia tai teetä he mielellään juovat työpaikalla. Pienillä asioilla voi olla suuri merkitys!

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Oman työn merkitys

Koulutetaan johtoa auttamaan työntekijöitä havaitsemaan työnsä merkityksellisyys ja tärkeys sekä olemaan ylpeitä omasta työstään ja työpanoksesta.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Joustava työ

Annetaan työntekijöille mahdollisuus:

  • joustaviin työaikaratkaisuihin
  • etätyöhön
  • muokata työaikataulua esimerkiksi tekemällä yhdeksäntuntisia päiviä maanantaista torstaihin ja nelituntista päivää perjantaisin
  • mukauttaa henkilökohtaista työmäärää vastaamaan fyysisiä ja henkisiä voimavaroja
  • lyhennettyyn työaikaan elämäntilanteen niin vaatiessa

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Mahdollisuus ottaa etäisyyttä työhön

Annetaan työntekijöille mahdollisuus pitää vapaata työstä esimerkiksi vakavan työstressin tai haastavan henkilökohtaisen tilanteen aikana.

Työkierto

Kierrätetään työtehtäviä tai annetaan työntekijöille mahdollisuus työkiertoon esimerkiksi 3−6 kuukauden ajaksi sisältäen mahdollisuuden palata vanhaan työhön.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti

Share This