6.3 Omaksu hyvinvointia edistävät käytänteet

Keinot

Kuvaus

Hyvä työvuorosuunnittelu

Suositaan nopeaa, myötä päivään etenevää vuorokiertoa, jossa on ainoastaan 1−3 peräkkäistä yövuoroa, ja vältetään lyhyitä (< 11 tuntia) vuorovälejä, kuten aamuvuoroa iltavuoron perään. Tämä edistää vuorotyöntekijöiden työnkulkua ja palautumista työvuorojen välillä.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Joustava työ

Annetaan työntekijöille mahdollisuus

 • joustaviin työaikaratkaisuihin
 • etätyöhön
 • muokata työaikataulujaan esimerkiksi
  • tekemällä yhdeksäntuntisia päiviä maanantaista torstaihin ja nelituntista päivää perjantaisin
  • vähentämällä tai luopumalla kokonaan ilta- ja yötyöstä
  • vähentämällä viikonlopputyötä
  • vähentämällä tai luopumalla kokonaan mannertenvälisestä matkustamisesta tai
  • välttämällä yli 40-tuntisia työviikkoja
 • mukauttaa henkilökohtaista työmäärää vastaamaan fyysisiä ja henkisiä
  voimavaroja
 • lyhennettyyn työaikaan elämäntilanteen niin vaatiessa

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Lepo

Järjestetään työntekijöille mahdollisuus levätä kesken pitkien työvuorojen.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti

Share This