7.3 Omaksu hyvinvointia edistävät käytänteet

Keinot

Kuvaus

Kielimuurien ylittäminen

Tuetaan ymmärtämistä, syvempää oppimista ja yhteenkuuluvuudentunnetta tarjoamalla työntekijöille tietoa, ohjeita ja valmennusmateriaaleja heidän äidinkielellään.

Vertaissovittelijat

Koulutetaan osasta työntekijöitä vertaissovittelijoita, jotka auttavat selvittämään
tai purkamaan työntekijöiden ja/tai esimiesten välille muodostuneita sosiaalisia
ristiriitoja.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Ammattisovittelija

Palkataan työpaikalle oma sovittelija tai tehdään yhteistyötä ulkopuolisen neuvonantajan kanssa sosiaalisten ongelmien, kuten kiusaamisen tai syrjinnän, ratkaisemiseksi.

Share This