2.3 Omaksu hyvinvointia edistävät käytänteet

Keinot

Kuvaus

Ruokatoimikunta

Perustetaan ruokatoimikunta, jonka vastuulla on kehittää työpaikalla tarjottavan ruoan ravitsemuksellista laatua*. Ruokatoimikuntaan olisi hyvä kuulua henkilöstön, henkilöstöasioiden ja/tai johdon sekä ruokapalveluntarjoajan edustaja. Mikäli mahdollista, mukaan olisi hyvä saada myös laillistettu ravitsemusterapeutti tai vastaava yliopistokoulutettu ravitsemuksen ammattilainen.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
*Katso Kuva 4. saadaksesi lisää tietoa ravitsemuksellisesti laadukkaiden ruokien ja juomien valinnasta.

Share This