OSA 2.2 Työkykyindeksi (TKI®): miten arvioidaan työntekijöiden työkykyä ja tunnistetaan työympäristössä olevat esteet

Työkykyindeksi (TKI®) on itsearviointityökalu, joka
mittaa työntekijän työkykyä, ottaen huomioon työntekijän ja työympäristön välisen vuorovaikutuksen. Indeksiä voidaan käyttää sekä yksittäisen työntekijän että työntekijäryhmän työkyvyn arviointiin [5]. TKI® voidaan lähettää esimerkiksi sähköpostitse tietylle osalle työntekijöistä tai koko henkilöstölle. Arvioinnin jälkeen tuloksista on hyvä keskustella asianomaisten kesken.

Henkilöstön työkyvyn arvioinnin jälkeen työpaikalla voidaan pohtia, onko alentunut työkyky välitön tai pidemmän ajan uhka, mihin ympäristötekijöihin uhka liittyy ja mitkä ovat ne toimenpiteet joihin ryhdytään työntekijöiden terveyden tukemiseksi ja edistämiseksi.

Työkykyindeksi (TKI®):

  • Itsearviointi
  • Ei aiheuta haittavaikutuksia
  • Täyttämisaika 10–15 minuuttia
  • Ei sisällä kajoavia kohtia
  • Välitön pisteytys ja raportointi

Indeksin kokonaistulos vaihtelee 7 (erittäin
huono työkyky) ja 49 (täydellinen työkyky)
pisteen välillä. Huonoon työkykyyn viittaava
tulos tarkoittaa, että työn vaatimukset ja
työntekijän voimavarat ovat epäsuhdassa
toisiinsa. Tämä saattaa johtua joko työstä ja
työolosuhteista tai työntekijästä, tai
molemmista

[5]Morschhäuser M., Sochert R., Healthy Work in an Ageing Europe – Strategies and Instruments for Prolonging Working Life, EN-WHP, 2006

Share This