Osallisuutta edistävän työympäristön ylläpitäminen on jatkuva prosessi, joka reagoi työympäristössä ja työn käytänteissä tapahtuviin muutoksiin. Se huomioidaan tiimien rakenteissa ja johdon toimintasuunnitelmissa, ja se on osa työpaikan strategista kokonaisuutta. Osallisuutta lisäävä työympäristö muodostuukin kaikkien työyhteisöön kuuluvien yksilöiden toimista ja asenteista. Kun esimiehet ovat tunnistaneet työyhteisön vahvuudet ja heikkoudet käyttäen yllä esiteltyjä työkaluja, he voivat laatia osallisuutta ja hyvinvointia vahvistavan toimintasuunnitelman. Nykyaikaisen työpaikan vaatimuksista selviytyminen saattaa olla haaste kroonisista terveysongelmista kärsiville työntekijöille. Haaste on myös työnantajilla, joiden tulee tarjota työntekijöille riittävät mukautukset samalla huolehtien, että työt tulevat tehdyksi.

Jotkut työntekijät saattavat tuntea olonsa masentuneiksi tai stressaantuneiksi, jos eivät voi työskennellä täydellä teholla. Lisäksi he voivat olla huolestuneita siitä, miten oma työteho vaikuttaa työssä jatkamiseen. Työterveyshuolto arvioi, onko työntekijällä toiminnanvajaus, työnantaja taas auttaa häntä suoriutumaan työtehtävistään parhaan kykynsä mukaan. Tällainen tasapainottelu vaatii erittäin hienovaraista toimintaa. Pitkäaikaisilla työntekijöillä on arvokasta tietoa ja taitoa, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi opettamisessa tai mentoroinnissa, jos he eivät pysty suoriutumaan entisistä työtehtävistään. Esimiehillä tuleekin olla riittävästi tietoa, jotta he voivat kehittää työhön osallistamiseen, työssä jatkamiseen ja työhön paluuseen kohdistetun toimintasuunnitelman. Seuraavista ohjeista voi olla hyötyä suunnitelman tekemisessä.

Share This