OSA 3.4 Paluu töihin sairasloman jälkeen: työhönpaluusuunnitelman laatiminen

Osallisuutta ja työssä käymisen jatkamista lisäävän työhönpaluuohjelman ja siihen pohjautuvan yksittäiselle työntekijälle laaditun työhönpaluusuunnitelman laatiminen ei ole vaikeaa. On kuitenkin tärkeää toteuttaa prosessi järkevästi ja kattavasti. Selkeät suositukset sekä tarkat ja johdonmukaiset käytänteet tulee olla kirjallisina, jotta koko organisaatio toimii samalla laadukkaalla tavalla. Esimiehet kaikilla tasoilla tulee kouluttaa ohjelman toteuttamiseen.

Verkkokoulutus voidaan toteuttaa esimerkiksi työpaikan intranettiä hyödyntämällä. Koulutus voi koostua useista osioista, joista jokaisessa keskitytään eri aiheeseen.

Kasvokkain tapahtuvan koulutuksen voi koostaa esimerkiksi moduuleina, jotka tarjoavat esimiehille tarvittavat taidot työntekijän työhönpaluun tukemiseen. Henkilöstöhallinto ja esimiehet voivat itse harkita, mitkä moduulit vastaavat heidän tarpeitaan, ja osallistua niihin. Alla on listattu neljä tärkeintä moduulia, jotka on hyvä tarjota esimiehille.

Koulutuksen arvioimiseksi ja kehittämiseksi on hyvä toteuttaa vuosittainen kysely esimiehille koulutukseen osallistumisesta, sen hyödyllisyydestä, sisällön kattavuudesta sekä kehitystarpeista.

Materiaalia
verkkokoulutukseen

  • Webinaari sairaslomalta palaavien
    työntekijöiden työhönpaluusuunnitelmaan liittyvistä käytänteistä ja työhönpaluun johtamisesta
  • Ohjeet työhönpaluusuunnitelman laatimiseen
  • Webinaari sairaslomalta palaavien työntekijöiden kanssa käytävistä keskusteluista
  • Webinaari sairaslomalta palaavien työntekijöiden työhönpaluun seuraamisesta

Materiaalia kasvokkain
tapahtuvaan koulutukseen

  • Moduuli 1. Työhönpaluuprosessiin sisältyvien tehtävien ja toimintojen kuvaus
  • Moduuli 2. Työhönpaluusuunnitelman laatiminen
  • Moduuli 3. Myönteisen työhönpaluukulttuurin edistäminen
  • Moduuli 4. Ohjaajien ja esimiesten rooli työhönpaluuprosessissa

Esimerkkejä työhönpaluusuunnitelmista

Työpaikan työhönpaluuohjelmaan on hyvä sisältyä mahdollisuus vaihtoehtoisiin työtehtäviin ja tarvittaessa joustaviin työaikaratkaisuihin tai etätyöhön toipuville työntekijöille. Työntekijän henkilökohtaisessa työtönpaluusuunnitelmassa hänelle voi esimerkiksi antaa kevyempiä ja vähemmän stressaavia työtehtäviä kuin mitä hän muuten tekisi tai työntekijän voi ohjeistaa työskentelemään normaalia rauhallisemmalla tahdilla. Mahdollista voi olla myös yhdistää monen eri työtehtävän kevyitä ja vähemmän kuormittavia työtehtäviä yhdeksi kokopäivätyöksi sairaslomalta palaavalle työntekijälle. Esimies voi osoittaa työhön palaavalle työntekijälle myös sellaisen projektin, jonka valmistumiselle ei ole tiukkaa aikarajaa.

Share This