OSA 3.3 Työssä käymisen jatkaminen: tue kroonisia sairauksia potevia työntekijöitä, jotta he voivat jatkaa työntekoa

Kommunikaatio ja myötätunto ovat ratkaisevan tärkeitä kohdattaessa kroonisia sairauksia sairastavia työntekijöitä. Krooniset sairaudet saattavat pahentua ajan mittaan, joten on tärkeää seurata, miten tehdyt mukautukset toimivat tai tarvitseeko niitä muuttaa tai lisätä. Hyvä työnantaja ymmärtää, että menestykseen kuuluu ihmisten kohteleminen kunnioittaen ja arvostaen, terveinä ja sairaina. Kroonisista sairauksista kärsivien ja terveiden työntekijöiden välistä yhteistyötä parantaakseen esimiehet voivat hyödyntää esimerkiksi intranettiä. Siellä voidaan julkaista kaikkien hyödynnettävissä olevaa materiaalia kroonisista

sairauksista (ks. ehdotukset alla olevasta laatikosta). Tietoa voidaan jakaa myös sähköpostitse lähetettävillä tiedotteilla, yrityksen sisäisillä uutiskirjeillä ja infotauluilla sekä kasvotusten esimerkiksi kokousten tai koulutustilaisuuksien muodossa. Toimintakyvyn heikentyminen voi tapahtua kenelle tahansa, ja työikäisen väestön vanhetessa pienempiä ja suurempia terveyshaasteita voi olla lähes kaikilla työntekijöillä. Asiasta tiedottaminen palvelee siten koko työyhteisöä pidemmälläkin aikavälillä.

Materiaaliehdotuksia kroonisia sairauksia käsittelevään koulutuspakettiin:

  • Informaatiokirjeet tai -lehtiset yleisimmistä kroonisista sairauksista (katso Liite)
  • Keskeiset suositukset ja säädökset kroonisiin sairauksiin liittyen joko yleisesti tai yksittäisten sairauksien osalta, keskittyen erityisesti sairauksien terveydellisiin ja psykologisiin näkökohtiin
  • Webinaari osallisuutta lisäävästä työympäristöstä ja sen hyödyistä
  • Webinaari tasa-arvoisista ja vastavuoroisista suhteista työntekijöiden välillä
  • Video sairauksien sosiaalisista seurauksista (esim. yleiset ennakkoluulot ja stereotypiat kroonisiin sairauksiin liittyen sekä niiden seuraukset)
  • Webinaari kohtuullisista mukautuksista työntekijöiden tarpeiden huomioimiseksi
  • Verkkokoulutukset vuorovaikutustekniikoista, ryhmädynamiikasta, hankalien tilanteiden hoitamisesta ja moninaisuuden hallinnasta

Share This