OSA 3.5 Kohtuulliset mukautukset: kroonisesti sairaiden työntekijöiden työhön paluun ja työssä jatkamisen mahdollistaminen

Kohtuullinen mukautus voidaan kuvata minä tahansa työn, työympäristön tai työn tekemisen tapaan kohdistuvana mukautuksena, joka mahdollistaa työntekijän suoriutumisen työnsä välttämättömistä tehtävistä. Kohtuullisten mukautusten käsite tulee Yhdysvaltojen laista mutta on otettu käyttöön myös
Yhdistyneiden kansakuntien Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa osoittamaan kaikki tarvittavat ja sopivat mukautukset, jotta ihmisoikeudet toteutuvat myös henkilöillä, joilla on joku toimintakykyä heikentävä sairaus tai vamma.

Parantaakseen yrityksen työntekijöiden työkykyä esimiehen tulee voida sopia kohtuullisista mukautuksista

kaikkien kanssa, ei vain niiden, joilla on erityistarpeita tai jotka sairastavat kroonisia sairauksia. Toisin sanoen osallisuutta on lisättävä kaikille.

Kohtuulliset mukautukset mahdollistavat työntekijöiden täysipainoisemman työskentelyn poistamalla esteitä, jotka haittaavat olennaisista työtehtävistä suoriutumista. Mukautuksista voi seurata myös muita hyötyjä. Kun työntekijöiden joukossa on sekä terveitä että terveysongelmista tai työkykyrajoitteista kärsiviä, erityistarpeita omaavia henkilöitä, ennakkoluulot vähenevät ja työntekijöiden asenteet sekä terveitä että terveysongelmista kärsiviä kollegoitaan kohtaan paranevat.

Share This