OSA 3.6 Esimerkkejä kohtuullisista mukautuksista kroonisia sairauksia sairastaville työntekijöille

Työaikajoustot

Joustavan työajan salliminen tai
kokonaistyöajan mukauttaminen
vastaamaan työntekijän työkykyä, ellei
se aiheuta kohtuutonta rasitetta.

Tämä voidaan toteuttaa lyhentämällä
työpäivää tai -viikkoa, ottamalla
työaikaliukuma käyttöön tai osaaikatyöllä.

Työvälineiden ja laitteiden
muuntaminen tai uusien
hankkiminen

Uusien laitteiden hankkiminen tai
vanhojen muuntaminen paremmin
työntekijälle sopiviksi on tehokas
mukautus kroonisista sairauksista
kärsiville työntekijöille.

Tietoliikenneviestintälaitteet kuuroille,
tekstipuhelimet, erityisohjelmistot
tavallisiin tietokoneisiin, korotetut tai
säädettävät työpöydät ym.

Fyysisen työympäristön
muuttaminen

On suositeltavaa poistaa fyysiset esteet
työympäristöstä, jotta kaikilla työntekijöillä on yhtäläinen mahdollisuus olla ja liikkua työpaikalla.

Työtehtävät tulee olla mahdollista tehdä työntekijälle sopivissa työtiloissa, huomioiden esimerkiksi valaistus.

Varmistetaan, että työpaikka ja työpisteet, wc-tilat, taukotilat, kokoushuoneet, työpaikkaruokala ja muut olennaiset tilat ovat esteettömät kaikille riippumatta heidän fyysisistä rajoitteistaan.

Share This