Priimti gerovę skatinančią elgseną

Priemonės

Aprašymas

Mitybos komitetas

Įsteigtas komitetas, atsakingas už maisto produktų, patiekiamų darbo vietoje, maistinę kokybę*, įskaitant personalo atstovus, žmogiškųjų išteklių / vadybos atstovus, viešojo maitinimo paslaugų teikėją ir, jei įmanoma, įgaliotą mitybos specialistą ar lygiavertį sveikatos priežiūros specialistą, turintį mitybos ar sveikatos mokslo laipsnį.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material

* Norėdami gauti daugiau informacijos apie sveiko maisto ir gėrimų, pasižyminčių aukšta mitybos kokybe, bei mažiau sveikų maisto produktų alternatyvas, žiūrėkite 4 paveiksle.

Share This