Työpaikalla on loistavat mahdollisuudet tukea työntekijöitään omaksumaan ja ylläpitämään terveyttä edistäviä ruokatottumuksia: säännöllistä ateriarytmiä sekä järkeviä ruoka- ja juomavalintoja. Kun hyvään ravitsemukseen tähtääviä toimia suunnitellaan, on tärkeää pitää mielessä, minkälaiset ruokavalinnat yleisesti auttavat voimaan paremmin. Kuvassa 4 on esitetty sellaiset ruokavalion perusperiaatteet, joiden avulla voidaan tukea työntekijöiden terveyttä sekä ehkäistä ja hoitaa kroonisia sairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia ja tyypin 2 diabetesta. Näitä periaatteita on suositeltavaa noudattaa, kun suunnitellaan työpaikalla saatavilla olevien ruokien ja juomien valikoimaa. Suunnittelussa on hyvä huomioida kaikki työpaikan tilat ja tilaisuudet, joissa ruokaa ja juomaa on tarjolla, esimerkiksi työpaikkaruokala, kahvilat, välipala- ja ateriaautomaatit, taukohuoneet ja kokoukset. Joillakin työntekijöillä voi olla esimerkiksi allergioista tai ruokaintoleransseista johtuvia ruokavaliorajoitteita, mutta monipuolisesta valikoimasta terveyttä edistäviä vaihtoehtoja myös heidän on mahdollista tehdä ruokavalioonsa sopivia valintoja.

Kuva 4. Periaatteet terveyttä edistävän ruoka- ja juomatarjonnan suunnitteluun.

WHO 2018. Healthy diet.
Ruokavirasto 2021

Share This