De werkomgeving kan een belangrijke rol spelen om medewerkers te ondersteunen in het stoppen met roken of verminderen van overmatig alcoholgebruik. Beide zijn belangrijke risicofactoren voor chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, longziekten en kanker. Zoals voor alle domeinen in deze toolkit geldt ook hier dat een combinatie van verschillende benaderingen (zoals voorlichting, beleid en beloning) tot de beste resultaten kan leiden.

Share This