Skab et gunstigt arbejdsmiljø

Det fysiske miljø

Indsatser

Beskrivelse

Del printere og kaffemaskiner

Erstat personlige printere med printere der deles af flere eller flyt de personlige printere længere væk, så man skal stå op og/eller gå for at komme til dem. Kaffemaskiner kan også placeres, så man skal op og gå for at komme hen til dem.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Sid aktivt

Introducer alternative stole som fx siddebolde, saddel eller balancestole da de hjælper medarbejderne med at sidde aktivt.

Langsomme elevatorer

Juster således at dørene på elevatoren lukker langsommere, og elevatoren kører langsommere, det vil gøre det hurtigere at tage trapperne.

AKTIVE MØDER

Arbejd stående som standard

Gør det at arbejde stående som det normale, for eksempel ved at man i fællesskab bliver enige om at efterlade sit bord højt inden, man går hjem. Små beskeder på arbejdsstationen placeret, hvor man ser ofte med budskaber om at huske på at stå op, indtil det bliver en vane.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Træningsudstyr

Introducer og stil træningsudstyr til rådighed for medarbejderne for eksempel balancebræt, træningselastikker, ribber. Placer dem fremtrædende steder hvor medarbejderne typisk holder pauser (fx ved printer, mikroovn, kaffe

PENDLING OG TRÆNING PÅ ARBEJDE

Cykelstativer

Gør det muligt at cykle til arbejde ved at have faciliteter til at parkere og fastlåse sin cykel.

Attraktive trappeopgange

Opmuntre til at tage trappen ved at gøre trappeopgangen mere synlig og imødekommende, for eksempel med musik, kunst, malerier, planter og/eller lys. Effekten kan eventuelt øges ved hjælp af opmuntrende beskede

Cykler på arbejdspladsen

Støt cykling og fysisk aktivitet i løbet af arbejdsdagen ved at tilbyde virksomhedscykler, der kan lånes til at pendle fra kontoret til evt. togstation eller til arbejdsrelaterede ærinder.

Brusere og omklædningsrum

Muliggør fysisk aktivitet under, eller umiddelbart før eller efter arbejdstid ved at have bruse -og omklædningsrum medarbejderne kan benytte.

Møderum og indretning

Skab aktive møder ved at muliggøre fysisk aktivitet I mødelokalet. Rent konkret kan dette gøres ved at benytte et lokale, hvor alle kan stå op, gå rundt og/eller strække ud. Fysisk aktivitet kan opmuntres yderligere ved at have hæve-sænke borde, aktive stole (fx siddebolde, saddel eller vippestole, cykelstole eller balancepuder på almindelige stole) og puder eller hjul under stolebenene, så det at flytte rundt på stolene og stå op kan gøres stille uden at forstyrre.

Sportsfaciliteter på forretningsrejser

Opmuntre medarbejdere, der rejser ofte I forbindelse med deres arbejde til at bo steder, hvor der er sportsfaciliteter til stede, som fx svømmehal eller fitnessrum.

ØG BRUGEN AF TRAPPER

Sportsfaciliteter på arbejdspladsen

Tilbyd sportsfaciliteter på arbejdspladsen, for eksempel et træningsrum eller fitnessrum med træningsudstyr som træningselastikker, balancebræt, håndvægte sammen med illustrationer til, hvordan de skal benyttes.

REDUCER DEN STILLESIDDENDE TID

Arbejd stående

Erstat almindelige borde med hæve-sænke borde der gør det muligt at stå op, imens man arbejder.

Aktive stole som standard

Gør “aktive stole” til standard ved at udstille og introducere dem så alle kan se, det er en mulighed. Udstil dem for eksempel i området bag ved receptionen eller lignende.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material

Det sociale miljø

Indsatser

Beskrivelse

Dyrk den positive attitude

Arbejdsgiver og leder kan opmuntre og støtte medarbejderne til at vælge og opretholde en sund livsstil ved at udvise en positiv attitude overfor trivsel og sundhed. Dermed bidrager de til at opbygge et socialt miljø, hvor sunde valg er socialt accepteret, højt værdsat og understøttet af alle medarbejderne. Denne proces begynder ved at bruge positive ord og dele opmuntrende tanker. når velvære og sundhed italesættes.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Accept,opmuntring og vis vejen

Arbejdsgiver og leder kan opmuntre medarbejderne til at vælge og opretholde en sund livsstil ved åbent at acceptere og opmuntre medarbejderne til at foretage valg og handle på det, der kan understøtte deres velvære og sundhed både på arbejde og i deres fritid. Dette kan gøres ved at motivere medarbejderne til at benytte sig af de muligheder, arbejdspladsen tilbyder for at understøtte disse valg. Rent praktisk kunne det for eksempel være at opmuntre medarbejderne til at strække ud engang i mellem for at opretholde koncentration og energi og samtidig selv være en rollemodel overfor medarbejderne.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material

Share This