Det fysiske miljø

Indsatser

Beskrivelse

Stillezoner

Introducer stillerum eller zoner på arbejdspladsen, hvor computer og telefoner
ikke er tilladt. Dediker rummet eller zonen til afslapning og genopladning af krop
og sind under eller uden for arbejdstiden. Rummet kan indrettes med blødt og af dæmpet lys, mulighed for at lytte til afslappende musik og lette trænings faciliteter (fx Barrer, ribber, træningsbolde og yogamåtter) med billedillustrationer til,
hvordan træningsredskaberne kan bruges til meditation og udførelse af genoprettende fysiske øvelser.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Varierende “arbejdslandskaber”

Skab arbejdsområder med varierende udtryk for eksempel en café, en lounge, et
roligt bibliotek, et område med dæmpet belysning. Involver medarbejderne I designet af de forskellige områder samt de regler, der sk

Det sociale miljø

Indsatser

Beskrivelse

Støttende,inkluderende og respektfuld atmosfære

Fokuser på støttende, inkluderende og respektfuld organisatorisk klima. For ek sempel ved at arrangere interaktive workshops, hvor medarbejdere og ledere
reflekterer over, hvordan de med deres egen adfærd kan bidrage til at skabe
gode værdier på arbejdspladsen. Alt begynder med de små handlinger som at
huske på at takke en kollega for hjælpen og anerkende kolleger for deres indsats
og succes.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material

Det digitale miljø

Indsatser

Beskrivelse

E-mail og opgave stop efter arbejdstid

Reducer medarbejdernes stress og arbejdspres i forhold til overarbejde. Optimer
deres restitutionsperiode ved at skabe systemer således, at e-mails og andre arbejdsrelaterede opgaver ikke bliver givet efter en arbejdsdag, men først videregives den efterfølgende arbejdsdag

Share This