Det fysiske miljø

Indsatser

Beskrivelse

Stillezoner

ntroducer stillerum eller zoner på arbejdspladsen, hvor computer og telefoner
ikke er tilladt. Dediker rummet eller zonen til afslapning og genopladning af
krop og sind under eller uden for arbejdstiden. Rummet kan indrettes med blødt
og afdæmpet lys, mulighed for at lytte til afslappende musik og lette træningsfaciliteter (fx barrer, ribber, træningsbolde og yogamåtter) med billedillustrationer af, hvordan træningsredskaberne kan bruges til meditation og udførelse af genoprettende fysiske øvelser

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Rolig indkvartering

ptimer mulighederne for restitution for de medarbejdere, der rejser med arbejdet ved at have fokus på indkvartering steder, hvor der er roligt.

Det sociale miljø

Indsatser

Beskrivelse

Dyrk den positive attitude

Arbejdsgiver og leder kan med deres egen adfærd og positive attitude opmuntre
og støtte medarbejderne til at vælge og opretholde en sund livsstil. På denne
måde kan de udvise en positiv attitude overfor trivsel og sundhed, og dermed bidrage til at opbygge et socialt miljø, hvor det at passe på sig selv med sunde valg er socialt accepteret, højt værdsat og understøttet af alle medarbejderne. Denne proces begynder ved at bruge positive ord og dele opmuntrende tanker, når velvære og sundhed italesættes.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Accept,opmuntring og vis vejen

Arbejdsgiver og leder kan opmuntre medarbejderne til at vælge og opretholde
en sund livsstil ved åbent at acceptere og opmuntre medarbejderne til at foretage valg og handle på det, der kan understøtte deres trivsel og sundhed både på
arbejde og i deres fritid, ved at motivere medarbejderne til at benytte sig af de
muligheder arbejdspladsen tilbyder for at understøtte disse valg. Rent praktisk
kunne det for eksempel være at opmuntre medarbejderne til at tage pauser med
faste intervaller for at opretholde koncentrationen og energien- og samtidig selv
være en rollemodel overfor medarbejderne.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Fællesarrangementer

Arranger sociale begivenheder som fx fælles kaffepauser og udendørs aktiviteter, hvor alle får frisk luft og er fysisk aktive. Planlæg sammenkomster i slutningen af arbejdsugen, hvor medarbejderne kan deltage i forskellige aktiviteter (fx
konkurrencer, spil m.m.). Alle tiltag er med til at genoprette balancen, og fremmer restitutionen.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material

Det digitale miljø

Indsatser

Beskrivelse

E-mail og opgave stop efter arbejdstid

Reducer medarbejdernes stress og arbejdspres i forhold til overarbejde. Optimer deres restitutionsperiode ved at lave systemer således at e-mails og andre
arbejdsrelaterede opgaver ikke bliver givet efter endt arbejdsdag, men først videregives den efterfølgende arbejdsdag

Share This