Indsatser

Beskrivelse

Dyrk den positive attitude

Arbejdsgiver og leder kan med deres egen adfærd og positive attitude opmuntre
og støtte medarbejderne til at vælge og opretholde en sund livsstil. På denne
måde kan de bidrage til at opbygge et socialt miljø, hvor det at passe på sig selv med sunde valg er socialt accepteret, højt værdsat og understøttet af alle medarbejderne. Denne proces begynder ved at bruge positive ord og dele opmuntrende tanker, når velvære og sundhed italesættes

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material

Share This