Stiprinti žinias ir įgūdžius

Visus ergonomikos patarimus ir mokymus rekomenduoja suteikti ergonomikos specialistas.

Priemonės

Aprašymas

Ergonomikos mokymas

Apmokykite darbuotojus ergonomiškai atlikti savo darbą, pavyzdžiui,
laikydamiesi sveikos darbinės laikysenos ir kėlimo technikos, taip pat
išmokydami sureguliuoti ir naudoti turimą įrangą (pvz., darbo stalą su
reguliuojamu aukščiu, reguliuojamą kėdę, dilbio atramą, ar įvairius įrankius).

Individuali vadovų darbo instruktavimo priežiūra

Vadovų kognityvinės ergonomikos ir savijautos gerinimas individualiomis
trenerių sesijomis. Šis ugdymas gali apimti paramą sprendžiant su darbu
susijusius iššūkius, pastebint gerus savo darbo aspektus, pozityvesnį požiūrį į
darbą ir mokantis nustatyti asmenines stipriąsias puses, taip pat, pripažįstant
darbe pasiektas sėkmes.

Grupiniai darbuotojų mokymai

Darbuotojų kognityvinės ergonomikos, gerovės ir komandos dvasios gerinimas
vykdant grupines treniruočių sesijas. Šis ugdymas gali būti naudingas sprendžiant
su darbu susijusius iššūkius, pastebint gerus savo darbo aspektus, pozityvesnį
požiūrį į darbą ir ieškant džiaugsmo darbe, taip pat, mokantis nustatyti asmenines
stipriąsias puses ir pripažinti sėkmes atliktas darbe.

Bendravimo įgūdžiai

Parama komandos formavimui ir komandiniam darbui, teikiant darbuotojų ir
vadovų tarpusavio įgūdžių mokymus.

Laiko valdymo mokymai

Darbuotojų ergonomikos ir produktyvumo gerinimas mokant laiko valdymo.

Share This