Stiprinti žinias ir įgūdžius

Priemonės

Aprašymas

„Suvokiamo darbo klimato įvertinimas“

Apklausos atlikimas padeda įvertinti, kaip darbuotojai jaučiasi darbo vietoje ir ar
reikia imtis priemonių jam pagerinti. Apklausą galima naudoti ir kaip sąrašą kuris
yra įtrauktas į „CHRODIS PLUS“ vadovų mokymo įrankį. Su šiuo sąrašu bus galima
sužymėti, kaip darbuotojai jaučiasi ir ką jie norėtų pagerinti jų darbo aplinkoje.

Bendravimo įgūdžiai

Skatinti komandos formavimą ir darbą komandoje, organizuojant darbuotojų
tarpusavio įgūdžių mokymus

Grupiniai darbuotojų mokymai

vykdant grupines treniruočių sesijas. Šis ugdymas gali būti naudingas sprendžiant
su darbu susijusius iššūkius, pastebint gerus savo darbo aspektus, pozityvesnį
požiūrį į darbą ir ieškant džiaugsmo darbe, taip pat mokantis nustatyti asmenines
stipriąsias puses ir pripažinti sėkmes atliktas darbe.

Share This