Styrkelse af viden og færdigheder

Det tilrådes, at al ergonomisk rådgivning og uddannelse bliver givet af en specialist indenfor ergonomi.

Indsatser

Beskrivelse

Ergonomisk uddannelse

Tilbyd medarbejderne træning i, hvordan de udfører deres arbejde ergonomisk,
for eksempel ved at træne korrekte arbejdsstillinger og løfteteknik og ved at lære,
hvordan man indstiller udstyr og bruger tekniske hjælpemidler (fx borde og
stole/sæder der kan indstilles og andet udstyr, der kan hjælpe med at løfte) ergonomisk.

Individuel supervision og coaching til ledere

Styrk lederes kognitive ergonomi og velbefindende med individuelle coaching sessioner. Coaching kan indeholde støtte til at løse arbejdsrelaterede udfordringer
ved at fokusere på de gode aspekter i ens eget arbejde, tilegne sig et mere positivt
syn og ved at lære at identificere personalets styrker såvel som anerkende succeserne, der er opnået på arbejdet

Gruppebaseret supervision og coaching til medarbejderne

Styrk medarbejdernes kognitive ergonomi, trivsel og teamånd med gruppebaseret
coaching sessioner. Coaching kan indeholde støtte til at løse arbejdsrelaterede udfordringer, ved at fokusere på de gode aspekter i ens eget arbejde. Ved at tilegne
sig et mere positivt syn på og glæde ved arbejdet samt ved at lære at identificere
ens kollegers styrker og anerkende de succeser, der opnås på arbejdet.

Kommunikative færdigheder

Støt op omkring teambuilding og teamwork ved at tilbyde medarbejdere og ledere
undervisning og træning i interpersoneltræning (fx kommunikation, adfærd
m.m.)

Tidsadministration

Optimer medarbejdernes kognitive ergonomi og produktivitet med træning i tidsadministratio

Share This