Styrkelse af viden og færdigheder

I sager med alvorlig arbejdsrelateret stress, der svækker medarbejderens helbred, anbefales det at medarbejderne tilbydes specialiseret og professional hjælp. Al psykologisk rådgivning og træning, der tilbydes, skal udføres af en autoriseret psykolog eller anden autoriseret sundhedsuddannet med kvalifikationer inden for psykologi.

Indsatser

Beskrivelse

Tidsadministration

Optimer medarbejdernes kognitive ergonomi og produktivitet med træning i tidsadministration.

Vurdering af mental sundhed og trivsel

hed og trivsel
For at få en ide om hvordan ens medarbejdere har det, og hvilken form for støtte
de har behov for, anbefales det at undersøge medarbejdernes oplevelser af deres
mentale sundhed, trivsel, arbejdsbyrde og stress. Dette kan gøres i samarbejde
med den interne arbejdsmiljøorganisation, en ekstern arbejdsmiljørådgiver og under alle omstændigheder som led i virksomhedens APV. Dette kan laves som en
spørgeskemaundersøgelse eller individuelle samtaler mellem medarbejderen, leder og arbejdsmiljørepræsentant.

Kommunikative færdigheder

Støt op omkring teambuilding og teamwork ved at tilbyde medarbejderne og ledere undervisning og træning i interpersonel træning (fx kommunikation, adfærd
m.m.)

Coping strategier

Tilbyd medarbejderne individuel eller gruppebaseret coaching i coping og stress håndtering. Coachingen kan arrangeres face-to-face eller digitalt med program til
computer eller mobiltelefon. Coachingen kan fx omfatte kognitive adfærdsterapi,
positiv psykologi, mindfulness-metoder og afspændingsteknikker.

Psykologisk hjælp

Gør det muligt for medarbejderne at tale med en psykolog (via telefon, web eller
face-to-face), så de kan modtage rådgivning om udfordringer i deres arbejds- eller
personlige liv.

Let fysisk aktivitet

Arranger guidet fysisk aktivitet, for eksempel aktiviteter i naturen eller fysisk aktivitet, der også har fokus på psyken som for eksempel yoga

Share This