Indsatser

Beskrivelse

Coping strategier

Tilbyd medarbejderne individuel eller gruppebaseret coaching i coping, stresshåndtering og tidsoptimering. Coachingen kan arrangeres face-to-face eller digitalt via computer eller mobiltelefon. Coachingen kan fx involvere kognitiv adfærdsterapi, positiv psykologi, mindfulness-metoder og afspændingsteknikker

Vurdering af restitution

For at få en ide om, hvor godt medarbejderne restituerer efter arbejde, og hvilken støtte de har brug for, anbefales det at vurdere deres restitutionsstatus. Dette kan for eksempel gøres ved at lave en undersøgelse, der kortlægger medarbejdernes oplevede arbejdsbyrde, stress og tiden, det tager dem at restituere efter arbejde.
Dette kan eventuelt suppleres med måling af hjertefrekvensratio, da det er en objektiv indikator for balancen mellem stress og restitution.

Uddannelse

Tilbyd medarbejderne uddannelse indenfor søvn, restitution og sundhed så de
forstår, hvor stor betydning emnerne har for deres generelle sundhed og trivsel.
Uddannelsen kan ske via oplæg, informationsstandere med rådgivere, der har en
sundhedsfaglig uddannelse og er specialiseret I emnerne.

Share This