Styrkelse af viden og færdigheder

Indsatser

Beskrivelse

Vurdering af det oplevede arbejdsklima

Foretag en undersøgelse, der hjælper med at vurdere, hvordan medarbejderne
oplever arbejdsklimaet samt behovet for handlinger til at ændre det. Undersøgelsen kan for eksempel laves med hjælp fra elementer i tjeklisten til ledere, der er
en del af første afsnit af CHRODIS PLUS Træningsværktøj til ledere.

Kommunikative færdigheder

Støt op omkring teambuilding og teamwork ved at tilbyde medarbejdere og ledere undervisning og træning i interpersonel træning (fx kommunikation, adfærd
m.m.)

Gruppebaseret supervision og coaching til medarbejderne

Styrk medarbejdernes kognitive ergonomi, trivsel og teamånd med gruppebaseret coaching sessioner ledet af en professionel. Coaching kan indeholde støtte til
at løse arbejdsrelaterede udfordringer ved at fokusere på de gode aspekter i ens
eget arbejde. Ved at tilegne sig et mere positivt syn på og glæde ved arbejdet samt ved at lære at identificere ens kollegers styrker og anerkende de succeser, der opnås på arbejdet.

Share This