Succesfactoren bij de invoering – Bijlage 2

Succesfactoren bij de invoering van maatregelen die welzijn, gezondheid en duurzame inzetbaarheid op het werk bevorderen

Het management voelt zich verantwoordelijk voor gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van medewerkers en committeert zich aan het bevorderen ervan.
Het management begrijpt de voordelen van investeringen in gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Het management moedigt medewerkers aan goed voor zichzelf te zorgen en gebruik te maken van de geboden mogelijkheden. Het management geeft het goede voorbeeld.
De relatie tussen managers en medewerkers is gebaseerd op open communicatie, vertrouwen, respect en ondersteuning.

Ingevoerde maatregelen komen tegemoet aan de behoeften van medewerkers.
Medewerkers worden betrokken bij het opstellen van nieuwe maatregelen.
Medewerkers zien maatregelen als interessant en bevorderlijk.
Maatregelen kunnen worden ingepast in de routines op de werkplek en de dagelijkse taken van medewerkers.
Activiteiten zijn voor medewerkers eenvoudig toegankelijk (kosten, locatie, tijdstip, taal).
Activiteiten worden georganiseerd onder werktijd of vlak ervoor of erna.

Gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid worden in alle openheid naar waarde geschat. Iedereen staat positief tegenover een gezonde leefstijl.
Er hangt een sfeer van inclusiviteit zonder (voor)oordelen over gezondheidsbeperkingen.

De verantwoordelijkheid voor het ontwerpen en coördineren van gezondheidsbevorderende maatregelen is ondergebracht in het takenpakket van een daartoe aangestelde medewerker of groep medewerkers.
Er zijn voldoende resources (knowhow, financiële middelen, personeel) en faciliteiten beschikbaar voor het invoeren van de noodzakelijke maatregelen.
Mogelijkheden voor medewerkers worden onder de aandacht gebracht via meerdere communicatiekanalen (zoals intranet, e-mail, sociale media, informatieschermen, posters en mond-tot-mondreclame).

De werkbelasting van medewerkers is niet te zwaar.
De werktijden maken deelname aan activiteiten mogelijk.
Medewerkers moedigen elkaar aan om mee te doen.
Medewerkers hebben voldoende motivatie en vertrouwen in hun eigen kunnen om deel te nemen.

Wierenga et al. What is actually measured in process evaluations for worksite health promotion programs: a systematic review. BMC Public Health 2013:13:1190.

Results of the CHRODIS PLUS Work Package 8 stakeholder interviews.

Share This