Sukurti palankią darbo aplinką

Fizinė aplinka

Priemonės

Aprašymas

Bendra atsakomybė sutvarkyti

Įtraukti visus darbuotojus į patogios darbo aplinkos kūrimą. Komandos kurios
yra atsakingos už bendrų patalpų tvarkymą, prisiimtų atsakomybę sutvarkyti
bendras erdves, paskirtomis savaitės dienomis.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Ergonominė įranga

Introducing ergonomic equipment, such as adjustable chairs, alternative seats such as wobble or saddle chairs, forearm supports, alternative mice, or lifting aids to prevent and reduce musculoskeletal problems.

Reguliuojamo aukščio stalai

Įprastų sėdimųjų stalų pakeitimas į darbo stalus su reguliuojamu aukščiu, kad
būtų galima pakeisti darbo padėtį.

Oro kokybė

Geros patalpų oro kokybės užtikrinimas, pavyzdžiui, naudojant CO2 matuoklius,
oro valytuvus ir dulkes rišančius kilimus.

Oro kokybė darbo kelionėse

Užtikrinkite darbuotojų, kurių darbas reikalauja dažnai vykti į keliones,
apsigyventi patalpose, kur būtų užtikrinta gera oro kokybė.

Share This