Sukurti palankią darbo aplinką

Socialinė darbo aplinka

Priemonės

Aprašymas

Konstruktyvi bendravimo kultūra

Ugdykite konstruktyvią ir atvirą bendravimo kultūrą, kad visi darbuotojai turėtų drąsos išsakyti savo mintis ir jausmus.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Bendri renginiai

Organizavimas bendrų pramoginių, socialinių renginių, tokių kaip kolektyvinės
kavos pertraukėlės ar pasivaikščiojimai gryname ore, susitikimai darbo savaitės
pabaigoje, kuriame darbuotojai galėtų dalyvauti užsiėmimuose (pvz., įvairūs
žaidimai) ir kt.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Bendri susibūrimai

Kiekvienos savaitės atidarymas ir (arba) uždarymas kartu su darbo bendruomenės
susibūrimais.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Darbuotojų ir vadovų santykiai

Atvirų ir patikimų santykių tarp darbuotojų ir jų vadovų kūrimas. Tai padeda
darbuotojams atskleisti galimus sveikatos iššūkius jų ankstyvosiose stadijose ir
leidžia planuoti reikalingus darbo tvarkos ir darbo sąlygų pakeitimus

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Skatinti, palaikymas  ir pagarba

Skatinamas, pagarba ir palaikantis įsitraukimas. Pvz., organizuodami
interaktyvius seminarus, kuriuose darbuotojai ir vadovai atspindi, kaip jie gali,
savo elgesiu, įgyvendinti šias vertybes darbo vietoje. Viskas prasideda nuo mažų
poelgių, tokių kaip prisiminimas padėkoti kolegoms už pagalbą ir kolegų
pripažinimas už pastangas ir sėkmę.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material

Share This