Sukurtos es politinės veiklos kyptys, ledžiančios es ir balstybėms narėms veikti

→ JTO darnaus vystymosi tikslai, įskaitant 3-iąjį tikslą, susijusį su sveikata ir gerbūviu.
→ ES Sutartys: ES vaidmuos ir atsakomybė sveikatos srityje (Straipsnis 168 TFUE) ir
pilno darbingumo bei socialinio progresio tikslai Europoje (Straipsnis 3 TUE)
→ Europos 2020 strategija prioritetizuojant investicijas, augimą ir darbo vietų kūrimą
→ Europos socialinių teisių veiklos ramstis
→ ES strateginis veiklos planas sveikatai ir darbo 2014-2020

Share This