Támogató munkakörnyezet megteremtése

Fizikai környezet

Eszközök

Leírás

Csendes terek

Olyan csendes tér vagy szoba létrehozása a munkahelyen, ami a relaxációt és a
feltöltődést segíti és ahol a mobiltelefont és laptopot használata tilos. A csendes
tereket munkaidőben és munkaidőn kívül is igénybe lehessen venni. A csendes
terekben lágy fényt érdemes alkalmazni és célszerű különböző, meditációhoz és
könnyű fizikai aktivitáshoz szükséges eszközök telepítése (például jógaszőnyeg,
terápiás labdák, stb.), valamint hozzáférhetővé tenni ezen eszközök használati
útmutóit.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Csendes szállás

A munkavégzés utáni regenerálódás fejlesztése érdekében csendes szállás
biztosítása azon munkavállalók számára, akiknek gyakran kell utazniuk
munkavégzés során.

Társas környezet

Eszközök

Leírás

Pozitív szemlélet kialakítása

A munkavállalók és a cégvezetők magatartásukkal egyaránt képesek támogatni
az egészséggel és jólléttel kapcsolatos pozitív szemlélet kialakítását, ennek során
pedig létrejöhet egy olyan társadalmi környezet, ahol az egészéget támogató
magatartásformák adaptálása és az öngondoskodás mindenki számára
elfogadott és nagyra értékelt. E pozitív szemlélet kialakításának első lépése
lehet, ha az egészséggel és jólléttel kapcsolatban pozitív, bátorító gondolatokat
osztanak meg egymással.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Elismerés, bíztatás és útmutatás

A munkáltató és a vezetőség megkönnyítheti a munkavállalók számára az
egészséges életmód elsajátítását és fenntartását azáltal, hogy ösztönzi a
munkavállalókat abban, hogy odafigyeljenek a jóllétükre a munkahelyükön és a
szabadidejükben egyaránt, valamint motiválja őket, hogy éljenek a munkahely
által nyújtott lehetőségekkel. A gyakorlatban ez azt jelentheti például, hogy a
munkavállalókat ösztönzik arra, hogy időnként végezzenek nyújtó gyakorlatokat
annak érdekében, hogy fenn tudják tartani a koncentrációt és a lendületet – és
ebben ők is jó példával járhatnak elöl.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Közös események

Rekreációs közösségi események szervezése, például közös ebéd, vagy kávézás
munkaszünetben, munkaidő utáni közös sportprogramok, vetélkedők, kvízek
szervezése.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material

Digitális környezet

Eszközök

Leírás

“Email csend” a munkaidő után

A munkavállalók stressz szintjének és túlóráinak csökkentése érdekében
célszerű egy olyan rendszer kialakítása, ami a munkaidő után küldött leveket
csak a következő munkanap kezdetén kézbesíti a címzetteknek.

Share This