Támogató munkakörnyezet megteremtése

Társas környezet

Eszközök

Leírás

Konstruktív kommunikációs kultúra

Konstruktív és nyílt kommunikációs támogatásra van szükéseg, ezzel elősegítve a
munkavállalók számára, hogy bátran kifejezhessék gondolataikat és érzéseiket.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Közös események

Rekreációs közösségi események szervezése, például közös ebéd vagy kávézás munkaszünetben, munkaidő utáni közös sportprogramok, vetélkedők, kvízek
szervezése

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Munkavállalók és feletteseik közti kapcsolat

Nyitott és bizalmas kapcsolatok kialakítása szükséges az alkalmazottak és feletteseik között. Ez segíti a munkavállalókat a lehetséges egészségügyi kihívások
korai szakaszában történő felfedésében, és lehetővé teszi a munkaszervezés és a
munkafeltételek szükséges kiigazításainak megtervezését.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Közösségi összejövetel

Minden munkahét nyitása, vagy lezárásaként közösségi összejövetel szervezése és megvalósítása a munkahelyen.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Támogató, befogadó légkör

Támogató, befogadó és elismerő munkahelyi légkör kialakítása. Például olyan
interaktív munkahelyi workshopok, beszélgetések kialakításával, melyek során a
vállalat vezetői és alkalmazottai gondolataikkal és magatartásukkal kifejezhetik
azt, hogy számukra is fontosak ezek az értékek a munkahelyen. Mindez olyan
csekély tettekben is megnyilvánulhat, mint például megköszönni egy kolléga
segítségét vagy elismerni az alkalmazottak hozzáadott erőfeszítéseit egy kitűzott
cél sikeres elérésekor.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material

Share This