Keinot

Kuvaus

Liikunta työajalla

Annetaan työntekijöille mahdollisuus liikkua työajalla, esimerkiksi 30−60 minuuttia viikossa.

Kilpailut ja haasteet

Järjestetään kilpailuja ja haasteita, jotta työntekijät motivoituvat lisäämään liikuntaa päivittäisiin rutiineihinsa. Luvataan esimerkiksi ilmainen kasvisateria työpaikan ruokalassa tai läheisessä ravintolassa työntekijöille tai tiimeille, jotka ovat
onnistuneet keräämään tietyn määrän askelia tai liikkumaan sovitun pituisen matkan tai ajan vapaavalintaisella tavalla.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Liikuntaryhmät

Järjestetään viikoittaisia liikuntaryhmiä, joihin työntekijät voivat itse valita liikuntalajin. Liikuntaryhmiä voivat ohjata esimerkiksi liikunnanohjaajaopiskelijat tai työntekijöistä koulutetut liikuntamotivaattorit (ks. kohta 3.3).

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Liikuntakokeilu

Järjestetään erityyppisten liikuntalajien kokeilukertoja tai -kursseja.

Subventio

Tarjotaan rahallinen korvaus (vapaa-ajan) liikuntaharrastuksille, esimerkiksi etusetelein tai liikuntakeskusten alennushinnoin.

Share This