Tavallisten kroonisten sairauksien huomiointi työpaikalla: lyhyet kuvaukset ja ehdotukset

Tuottavuuden, hyvinvoinnin ja osallisuuden parantamiseksi on tärkeää ymmärtää, mitä krooninen sairaus tarkoittaa yksilölle ja tietää, mitä tällaisten työntekijöiden kuuluminen työyhteisöön edellyttää.

Jo työikäiset voivat kärsiä monista kroonisista sairauksista ja jokaista näistä sairauksista tulisi huomioida tasapuolisesti. Tämä liite sisältää lyhyitä tapausesimerkkejä ja tietopaketteja yleisimmistä kroonisista sairauksista, joita työpaikalla saatetaan kohdata. Sairaudet, jotka on esitelty tässä listassa, ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosikymmeninä ja vaikuttavat siten kaikkiin elämän osa-alueisiin, mukaan lukien työelämään ja sen sosiaalisiin ja taloudellisiin puoliin. Esitellyt sairaudet on valittu maailman tautitaakkaa kuvaavan Global Burden of Disease -tutkimuksen (GBD) perusteella kattamaan työikäisten henkilöiden yleisimmät sairaudet Euroopassa. Valitut sairaudet on näin ollen tarkoitettu esimerkeiksi, eikä liitteen lista ole kaiken kattava.

Jokainen tietopaketti koostuu tapauskuvauksesta ja neljästä sairautta selittävästä osiosta:

  • lyhyt kuvaus sairaudesta
  • tyypilliset sairauteen liittyvät oireet huomioiden yksilöiden välinen vaihtelu
  • käytettävät hoidot, jotka voivat olla pitkäaikaisia tai tarpeellisia vain tiettyinä ajanjaksoina (hoitojakso)
  • psykososiaaliset seikat sekä sairauden vaikutus työkykyyn ja työskentelyyn: tärkeimmät seikat, joilla voidaan edistää kroonisia sairauksia sairastavien työntekijöiden osallisuutta ja työkykyä

Seuraavien tietopakettien tarkoitus on antaa esimiehille käsitys sairauksista, joita osa työntekijöistä voi sairastaa, sekä ehdotuksia, miten sairauksien kanssa voidaan toimia työpaikalla.

Henkilöt, joiden sairaus on hyvässä hoitotasapainossa, voivat useimmiten työskennellä vuosia diagnoosin jälkeen, mikäli työn tekeminen mahdollistetaan ja työntekijä niin tahtoo.

Kroonisia sairauksia sairastavien työntekijöiden hyvä johtaminen hyödyttää sekä yritystä että työntekijää.

Share This