TERMINOLOGIJA

Kontrolinis sąrašas – Sąrašas, reikalingų elementų ar atliktii reikalingų veiksmų, naudojamas kaip priminimo/savikontrolės priemonė. Tai pagalbinė priemonė, naudojama sumažinti nesėkmės rizikos mažinimui
(kuri gali įvykti dėl žmogiškojo faktoriaus, tokio kaip atmintis ar dėmesys). Apibendrintant – kontroliniai sąrašai susideda iš teiginių, kurie atsako į specifinius kriterijus rinkinio. Kiekvienas atsakymas yra “Taip” arba “Ne”.
Kontrolinis sąrašas naudojamas yra geras įrankis norint ką nors pamatuoti, remiantis aiškiais kriterijais, kurie leidžia surinkti informaciją ir atlikti sprendimą dėl reikiamo veiksmo. Kontroliniai sąrašai yra naudojami patvirtinimui, jog yra atlikta tam tikras skaičius žingsnių, remiantis tam tikrmis procedūromis. Jie padeda geriau
organizuoti savo užduotis, jas prioritetizuoti ir verifikuoti.

Lėtinės ligos – Literatūroje nėra vieno universalaus lėtinių ligų apibrėžimo. Dauguma šaltinių sutaria, jog tai ligos apibrėžiamos ilgo sirgimo laikotarpio. Remiantis Pasaulio Sveikatos Organizacija lėtinės ligos – tai ligos, kurios ilgai tęsiasi, lėtai progresuoja ir nėra užkrečiamos. Pagrindinės, dažniausiai sutinkamos lėtinės ligos tai
širdies ir kraujagyslių ligos, vėžys, lėtinės kvėpavimo takų ligos ir diabetes. Tačiau šis terminas taip pat apibrėžia daug būklių susijusių su nervų, judamojo – atraminio, psichikos sveikatos sutrikimais. Lėtinės ligos yra pagrindinė neįgalumo priežastis. Lėtinės ligos negali būti išvengiamos pasiskiepijus arba išgydomos, tačiau joms galima užkirsti kelią sveika gyvnsena. Lėtinės ligos labiau paplitusios vyresnio amžiaus asmenų grupėse.
Europoje lėtinėmis ligomis serga 8 iš 10 žmonių virš 65 metų.

Įtrauktis – tai praktika arba metodika kaip į darbinę veiklą įtraukti žmones, kurie kitu atveju gali būti marginalizuoti arba atskirti dėl to, kad turi fizinių ar psichinių negalių ir/arba priklauso mažumos grupei.
Įtraukianti darbo vieta – yra tokia, kuri vertina individo ir grupės skirtumus savo darbinėje veikloje. Tokia darbo vieta įvairiems skirtingiems darbuotojams leidžia jaustis įvertintais, laukiamais, integruotais ir įtrauktais, o ne izoliuotais. Įtraukimas yra bendruomeninis procesas, o įtrauktis yra to rezultatas. Įtraukimas yra procesas, kuris padeda įveikti iššūkius susijusius su darbuotojų pasiekimais, dalyvavimu veiklose ir buvimu darbe.

Asmenys, sergantys neužkrečiamomis ligomis – žmonės, sergantys lėtinėmis ligomis, kurios mažina galimybes dalyvauti atviroje darbo rinkoje. Tokie asmenys gali būti dirbantys, nedirbantys arba neaktyvūs.
Asmenys su negalia – asmenys, kurie “turi ilgalaikes fizines, psichologines, psichines negalias, kurios susidūrus su įvairiais iššūkiais gali sutrukdyti efektyvų ir pilnutinį dalyvavimą visuomenės gyvenime”
pasak pirmojo JT neįgaliųjų teisių konvencijos (UNCRPD) konvencijos straipsnio. Reikėtų pažymėti, kad vien liga ar sužeidimas nėra negalia, nebent ją lydi visuomenės ar aplinkos įtakoti veiksniai. Todėl bloga sveikata turėtų būti vertinama kaip negalios komponentas. Tačiau svarbu pažymėti, kad šalies lygiu vyriausybės gali naudoti savo negalios apibrėžimus, pagrįstus įvairiais veiksniais, tokiais kaip sveikatos sunkumas ar darbingumo pablogėjimas, kad būtų paskirstomos neįgalumo pašalpos ir parama. Tokiais atvejais asmenys, turintys sutrikimų, kuriuos sukelia lėtinės ligos, gali būti arba negali būti vertinami kaip neįgalūs, atsižvelgiant į kiekvienos šalies įstatymus. Todėl kai kurie lėtinėmis ligomis sergantys asmenys gali būti įtraukti į negalią turinčių asmenų grupę, o kiti laikomi neįgaliaisiais, kurie negauna pašalpų neįgaliesiems, nepaisant jų paramos poreikio. Galima atskirti asmenis, sergančius lėtinėmis ligomis, kurių sveikatos būklė jiems gali būti suteikta kaip neįgalumo statusas, tačiau jie nenori būti pripažinti neįgaliaisiais dėl įvairių priežasčių, ir asmenis, sergančius
lėtinėmis ligomis, kurių sveikatos būklė galėtų jiems suteikti neįgalumo statusą.

Profesionalios (re-)integracijos strategijos – strategijos, veiklos kryptys ir paslaugos nukreiptos į asmenų, sergančių lėtinėmis ligomis įsijungimo ar likimo atviroje darbo rinkoje skatinimą, paramą ir palaikymą.

Strategijos – įpareigojantys ir neįpareigojantys teisės aktai, strateginės veikos kryptys , politiniai prioritetai, kurie nustato veiksmų principus tarptautiniu, regioniniu ir nacionaliniu ar vietiniu lygmeniu.
Pritaikyta aplinka – tai yra pagalba darbuotojui – pareigų ar darbo vietos pakeitimas, suteikiantys galimybę darbuotojui atlikti savo darbą, nepaisant to, kad turi negalią. Viduje darbo aplinkos, pagrįstą pritaikymą galima apibūdinti kaip bet kokį darbo, darbo aplinkos ar įprasto darbo
atlikimo pakeitimą ar pritaikymą, kuris leidžia lėtinę ligą turinčiam darbuotojui atlikti pagrindines darbo funkcijas.

Grįžimas į darbą – terminas, kuris naudojamas apibūdinti tikslą (pvz.: po traumas/ligos), padėti sugrįžti į tinkamą darbo vietą. Grįžimo į darbą programos – tai proaktyvus požiūris, skirtas padėti sužeistiems ar
susirgusiems darbuotojams sugrįžti į savo ankstesnį gyvenimo būdą kuo saugesniu ir efektyvesniu būdu.

Didžiausia to nauda – dėmesys, skiriamas padėti darbuotojui kuo greičiau jausties geriau ir sugrįžti į darbinę veiklą. Tokios programos sukūrimas, įgyvendinimas ir palaikymas įmonėje sustiprintų bendruomenę per komunikacinius ryšius ir bendrų tikslų (saugaus ir efektyvaus grįžimo į darbą) siekimo.

Paslaugos – viešosios ar privačios paslaugos ir veiklos, skirtos padėti ieškantiems darbo susirasti jį ir socialines paslaugas, tiesiogiai ar netiesiogiai prisidedančias prie žmonių , sergančių lėtinėmis ligomis įdarbinim.

Sistemos – programos ar schemos (įskaitant ir finansinės paramos) skirtos aktyvuoti nedirbančius ir neaktyvius asmenis grįžimui į darbinę veiklą; dirbantiems išlikti darbe; darbdavių ir užimtumo tarnybų paslaugos , skirtos padėti asmenų, sergančių lėtinėmis ligomis dalyvavimui darbo rinkoje.

Darbingumas – dimensija, kuria matuojama ar darbuotojas gali atlikti savo darbą dabartyje ir ateityje, atsižvelgiant į darbo reikalavimus, darbo aplinką ir asmeninius fizinius bei psichologinius resursus. Darbingumas taip pat apibrėžiamas profesinėmis žiniomis ir kompetencija (įgūdžiais), vertybėmis, požiūriu ir motyvacija bei darbo pobūdžiu.

Share This