Inleiding

Waarom investeren in gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van medewerkers?

Het stimuleren van gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van medewerkers komt op verschillende manieren ten goede aan werknemers, werkgevers en de maatschappij (Figuur 1).

Figuur 1. Meerwaarde van investeringen in gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Welzijn op het werk: een taak voor iedereen

Werkgevers en werknemers hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het stimuleren van gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van werknemers (Figuur 2). Deze Toolkit biedt werkgevers inspiratie om een werksituatie te creëren waar aandacht voor het welzijn en duurzame inzetbaarheid van medewerkers centraal staat.

Figuur 2. Verantwoordelijkheden van werkgevers en werknemers in het bevorderen van gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid.

Waaruit bestaat deze toolkit?

In deze toolkit vindt u maatregelen waarmee u gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers bevordert, ongeacht hun huidige werkvermogen en gezondheidstoestand. Bovendien helpen de maatregelen in deze toolkit bij het voorkomen van chronische gezondheidsproblemen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2, depressie, longaandoeningen en klachten aan armen, benen, rug of nek.

Voor wie is deze toolkit bedoeld?

Deze toolkit is bedoeld voor alle partijen die betrokken zijn bij het stimuleren van gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van medewerkers, met name voor HR-medewerkers, management, arbodienstverleners en cateraars.

Hoe is de toolkit opgebouwd?

De toolkit is verdeeld in zeven domeinen (Figuur 3) die allemaal belangrijk zijn voor gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Ieder domein bevat verschillende strategieën en voor iedere strategie krijgt u suggesties voor concrete maatregelen om gezondheid en welzijn van uw medewerkers binnen dat domein te verbeteren. Veel van deze maatregelen kunt u relatief eenvoudig invoeren: ze vragen geen grote investeringen op het gebied van personeel, tijd of materiaal. Deze maatregelen herkent u aan het duimpje omhoog.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material

Figuur 3. De opbouw van de toolkit en een voorbeeldmaatregel voor iedere strategie.

Hoe gebruikt u deze toolkit?

Om te beginnen kunt u de toolkit gebruiken als checklist. Als u door de inhoud bladert, kunt u eerst bepalen welke domeinen aandacht krijgen in uw organisatie en welke strategieën en maatregelen kunnen worden toegepast. De checklist in Bijlage 1 kan u hierbij helpen. Zo brengt u in kaart op welke manieren u er nu al voor zorgt dat uw medewerkers zich goed voelen op hun werk. Wees trots op wat u heeft bereikt en houd het goede in stand.
Daarnaast is de toolkit een inspiratiebron. U ontdekt in welke domeinen verbeteringen mogelijk zijn. Wat hebben uw medewerkers nodig om gezond te blijven en ook in de toekomst duurzaam inzetbaar te zijn? Als u de belangrijkste domeinen weet, zoomt u per domein in op concrete maatregelen. Welke van deze maatregelen is het meest geschikt en haalbaar in uw organisatie? Selecteer één tot drie maatregelen per keer en plan hoe en wanneer u ze gaat invoeren. De maatregelen in de toolkit zijn bedoeld als voorbeelden. Bij de invoering kunt u ze aanpassen zodat ze goed aansluiten bij uw werkomgeving. In Bijlage 2 vindt u belangrijke succesfactoren voor de invoering van deze maatregelen. In Bijlage 3 ziet u een model voor het vroegtijdig identificeren van potentiele gezondheidsproblemen en het inzetten van benodigde ondersteuning.

De zeven domeinen in de toolkit zijn onderling verbonden. Veel maatregelen hebben een positief effect op meerdere domeinen. Door u te richten op verschillende domeinen, meerdere strategieën in te zetten en maatregelen te combineren kunt u het meest optimale resultaat bereiken.

Maatregelen voor verschillende werkomgevingen

Omdat werkomgevingen van elkaar verschillen, verschillen ook de maatregelen die noodzakelijk en haalbaar zijn. Het is bijvoorbeeld niet nodig om medewerkers aan te moedigen de trap te nemen in plaats van de lift als er geen lift in het gebouw is. Medewerkers die het grootste deel van hun tijd staan en rondlopen, hoeft u niet aan te raden minder zittend te werken.

We hopen dat deze toolkit voor elke werkomgeving ten minste enkele uitvoerbare ideeën oplevert om gezondheid, welzijn en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verbeteren, rekening houdend met de beschikbare middelen en specifieke wensen.

Ook met minimale middelen zijn er meer dan voldoende mogelijkheden. Kleine maatregelen kunnen leiden tot grote verbeteringen in het welzijn en de tevredenheid van medewerkers. Elke maatregel telt!