Sopiva tasapaino työn ja levon välillä on edellytys terveyttä edistävälle, onnelliselle ja tuottavalle elämälle. Työstä palautumisella tarkoitetaan prosessia, jossa työpäivän aikana kulutetut fyysiset, kognitiiviset ja emotionaaliset voimavarat täyttyvät uudelleen. Riittävä palautuminen valmistaa työntekijää vastaanottamaan uusia haasteita, vahvistaa työmotivaatiota, parantaa suoriutumista työssä, lisää henkistä ja fyysistä hyvinvointia sekä ehkäisee rasituksen ja uupumuksen kasautumista. Mitä intensiivisempää ja vaativampaa työntekijän työ on, sitä suurempi on palautumisen tarve.

Palautumista tapahtuu, kun työntekijä pystyy kunnolla irrottautumaan työasioista sekä fyysisesti että henkisesti. Irrottautumista voi tapahtua työpaikalla taukojen aikana sekä vapaa-ajalla työpaikan ulkopuolella. Kyvyttömyys irrottautua työstä saattaa haitata unta. Riittämätön uni puolestaan häiritsee keskittymiskykyä ja työssä suoriutumista ja on yhdistetty kroonisten sairauksien kuten tyypin 2 diabeteksen, lihavuuden ja masennuksen kehittymiseen.

Työpaikka voi tukea työntekijän työstä palautumista esimerkiksi järkevällä työsuunnittelulla ja tarjoamalla työntekijöille työkaluja itsestä huolehtimiseen.

Share This