7.1 Vahvista tietoja ja taitoja

Keinot

Kuvaus

Kokemus työilmapiirista

Selvitetään työntekijöiden kokemusta työilmapiiristä ja arvioidaan, tarvitseeko sen parantamiseksi ryhtyä toimenpiteisiin. Tällainen selvitys voidaan toteuttaa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa esimerkiksi kyselylomakkeella tai järjestämällä hyvinvointikeskustelu työntekijän, lähiesimiehen ja työterveyden ammattilaisen kesken. Kyselyn suunnittelemisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi CHRODIS PLUS Valmennustyökalun osiosta 1 löytyvää Tarkistuslistaa työympäristön inklusiivisuuden arvioimiseksi.

Vuorovaikutustaidot

Tuetaan ryhmäytymistä ja tiimityötä järjestämällä työntekijöille ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoihin liittyvää koulutusta.

Ryhmissä tapahtuva työnohjaus työntekijöille

Parannetaan työntekijöiden kognitiivista ergonomiaa, hyvinvointia ja ryhmähenkeä ryhmissä tapahtuvalla työnohjauksella. Tällainen työnohjaus voi sisältää esimerkiksi tukea työperäisten haasteiden selvittämiseen, oman työn hyvien puolien huomaamiseen, positiivisemman työasenteen omaksumiseen, ilon löytämiseen omasta työstä sekä henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistamiseen ja onnistumisten havaitsemiseen.

Share This