Ohjauksen ja valmennuksen antajaksi suositellaan työterveyslääkäriä.

Keinot

Kuvaus

Faktat haltuun

Vahvistetaan työntekijöiden tietämystä tupakoinnin ja alkoholinkäytön epäedullisista terveysvaikutuksista järjestämällä esimerkiksi asiantuntijaluentoja, työpajoja tai infopisteitä.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Ohjaus

Järjestetään työntekijöille mahdollisuus motivoivaan ja voimaannuttavaan ohjaukseen tupakoinnin lopettamisen ja/tai alkoholinkäytön vähentämisen tueksi. Ohjaus voidaan järjestää yksilö- tai ryhmäohjauksena joko kasvotusten tai esimerkiksi tietokone- tai älypuhelinsovelluksen tai -ohjelman välityksellä.

Share This