2.1 Vahvista tietoja ja taitoja

Ravitsemusohjauksen ja -valmennuksen antajaksi suositellaan laillistettua ravitsemusterapeuttia tai vastaavaa yliopistokoulutettua ravitsemuksen ammattilaista.

Keinot

Kuvaus

Mittaukset

Järjestetään työntekijöille mahdollisuus mitata esimerkiksi kehon painoa, kehon koostumusta, verenpainetta, verensokeria ja/tai veren rasva-arvoja, jotta tietoisuus omasta terveydentilasta vahvistuisi, ja saada räätälöityjä suosituksia mittaustuloksiin perustuen. Mittaukset voidaan järjestää esimerkiksi terveystarkastusten tai työpaikalla järjestettävän teemapäivän yhteydessä.

Faktat haltuun

Vahvistetaan työntekijöiden tietämystä terveyttä edistävästä ruokavaliosta ja sen vaikutuksista terveyteen järjestämällä esimerkiksi asiantuntijaluentoja, työpajoja tai infopisteitä.

Digitaalinen tuki

Tarjotaan työntekijöille mahdollisuus digitaaliseen elintapavalmennukseen hyödyntämällä esim. tietokoneella tai älypuhelimella käytettävää sovellusta, joka tukee parempien ruokatottumusten omaksumisessa ja auttaa seuraamaan elintapojen muutosprosessin edistymistä.

Keino voidaan toteuttaa kohtuullisen helposti ja vaivattomasti
Itseseuranta

Annetaan työntekijöille mahdollisuus käyttää digitaalista ruokapäiväkirjasovellusta, joka mahdollistaa omien ruokatottumusten, ruoankäytön ja ravintoaineiden saannin sekä henkilökohtaisten ravitsemustavoitteiden toteutumisen seuraamisen.

Tuki kasvotusten

Järjestetään työntekijöille mahdollisuus voimaannuttavaan yksilö- tai ryhmäohjaukseen, johon kuuluu

  1. ravitsemustietämyksen vahvistaminen (esim. ruokavalion terveysvaikutukset; suositellut ruokavalinnat)
  2. motivaation herättely ja lujittaminen (esim. elintapamuutosten tekemiseen liittyvien hyvien ja huonojen puolien punnitseminen)
  3. tavoitteiden asettaminen ja toimintasuunnitelmien laatiminen (konkreettisten, realististen tavoitteiden asettaminen ruokatottumusten muuttamiseksi, toimintasuunnitelman laatiminen tavoitteiden saavuttamiseksi, suunnitelman toteutumista hankaloittavien esteiden tunnistaminen ja purkaminen)
  4. taitojen kasvattaminen (esim. terveyttä edistävien ruoka- ja juomavaihtoehtojen tunnistaminen, terveyttä edistävän ruoan valmistaminen), sekä
  5. palautteen saaminen ja muutosprosessin seuraaminen.

Ravitsemusterapeutin yksilövastaanotto

Järjestetään työntekijöille mahdollisuus päästä ravitsemusterapeutin vastaanotolle esimerkiksi sisällyttämällä ravitsemusterapiapalvelut työterveyssopimukseen. Sopimus voisi kattaa esimerkiksi viisi ravitsemusterapiakäyntiä työntekijää kohden.

Share This