Vedtag sundhedsfremmende politikker

Indsatser

Beskrivelse

Fysisk aktivitet for alle

Støtte og opmuntre medarbejdere, især dem der er “bundet” til at befinde sig meget samme sted (fx chauffører, telefonbetjening, kassebetjening, piloter m.m.), til at tage pauser, hvor de kan stå op, gå nogle skridt, strække ud og lave øvelser, da det hjælper med at opretholde koncentration og energi.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Walk to talk med kolleger

Motiver medarbejderne til at være fysisk aktive i løbet af arbejdstiden, mens de udfører almindelige arbejdsopgaver, for eksempel ved fælles forståelse omkring gå-møder med kolleger i stedet for at sende en mail eller ringe og ved at stå eller gå en tur under møder og konferencer.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Ambassadører

Uddanne og træne nogle medarbejdere til “fysiske motivatorer” der kan rådgive, arrangere aktiviteter og opmuntre kolleger til at være mere fysisk aktive.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Fastlagte aktive pauser

Indarbejde en kort (fx 10 min.) aktivitets periode i organisationens rutine, for eksempel ved fastlagte aktivitetspauser instrueret af en studerende eller en “fysisk motivator” (se foregående indsats).

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Studerende

Samarbejd med sport, trænings- og behandlingsuddannelser omkring at få deres studerende til at komme og være ansvarlig for fysiske aktiviteter på arbejdspladsen. De har brug for praktisk erfaring med træning, undervisning og information, og den vil de kunne få ved at involvere sig i jeres medarbejdere og virksomhed.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Fritidsudvalg

Udpeg et fritidsudvalg med ansvar for at organisere sportsaktiviteter.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Aktive møder er normen

Skab aktive møder og konferencer ved at gøre fysisk aktivitet til en norm. Således at det bliver kutyme, at man står op i starten af mødet. Gå lidt rundt og hold aktive pauser i løbet af mødet. Der kan arbejdes mod, at det bliver en norm, at mødeindkalderen er ansvarlig for, man er fysisk aktiv, og at alle deltager. Derudover kan man blive enige om, at man giver stående bifald, hver gang en har holdt et oplæg/fremlæggelse. Dette er en smart måde at komme lidt op og stå, og det opleves motiverende af den, der netop har haft oplægget/fremlæggelsen.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Møder - gående

Skab aktive møder ved at holde møderne imens I går.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material

Share This