Vedtag sundhedsfremmende politikker

Indsatser

Beskrivelse

4.3 Planlæg projekter smart

Design projekter/arbejdsopgaver smart ved at

 • Planlægge hvem der gør hvad på arbejdspladsen og hvordan
 • Reducer overlappende arbejde, så det samme arbejde ikke udføres af flere
  medarbejdere, medmindre det er meningen

 • Styrk flowet af information på arbejdspladsen
 • Sørg for medarbejdere på alle niveauer i organisationen har konkrete,
  klare og tydeligt kommunikerede mål

 • Tydeligt lederskab
 • Overvej hvilke sager hver medarbejdere, skal have fokus på, så de kan
  opnå deres bedst mulige ydeevne

Smart planlægning af vagter

Brug af fx et fremadskiftende (med uret) roterende skema, hvor der kun er 1-3
nattevagter i træk og uden korte (< 11 timer) pauser mellem vagterne, som fx
en morgenvagt fulgt af aftenvagt. Sørg for at fremme hvile og restitution mellem vagter, da det giver god arbejdsgang for medarbejdere på skiftehold.

4.3 Smart design af aktivitetsbaseret arbejde

Når man skaber et levedygtigt arbejdsmiljø for aktivitetsbaseret arbejde*, er
det vigtigt at involvere medarbejderne i en omhyggelig designfase. Designprocessen bør bygge på organisationens mål og funktion samt medarbejdernes behov og adfærd. Typer af arbejdsområder kunne være åbne kontormiljøer, dedikerede arbejdsstationer til medarbejdere, der har brug for permanent, personligt tilpassede forhold, ikke-dedikerede pladser til medarbejdere, der ikke har
brug for faste pladser, lydsikre telefonbokse, stille-områder til koncentration,
områder til gruppearbejde, faste møderum og områder til uformelt samarbejde
og samvær.

4.3 Engager medarbejderne i planlægning af arbejdsmiljøet

Involver medarbejderne i planlægning og processer omkring deres arbejdsmiljø (digital, socialt og fysisk) samt de regler, der involv

4.3 Enighed om regler for aktivitetsbaseret arbejde*

Fastsæt regler for brugen af de forskellige områder til aktivitetsbaseret arbejde* sammen med medarbejderne. Følg med i reglernes praktiske anvendelighed og brug i hverdagen og justér dem, når det er nødvendigt. Informer alle
medarbejdere om reglerne via flere kanaler, som fx fysiske møder, mail og tydelige, fysiske opslag. Forskellige arbejdsområder kan være angivet med farver
og/eller skiltning, så alle tydeligt kan se regler og adfærd for et konkret område

Arbejdsfleksibilitet

Giv medarbejderne mulighed for

 • fleksible arbejdstider
 • distancearbejde
 • tilpas arbejdsplaner, for eksempel ved at arbejde 9 timer mandag til torsdag og kun 4 timer fredag
 • juster den personlige arbejdsmængde så den passer til de fysiske og mentale ressourcer hos medarbejderen
 • reducer arbejdstiden hvis medarbejderen er i en livssituation, der kræver
  det hensyn

Optimer mødepraksis

Saving time and increasing productivity by arranging meetings only when necessary, by setting clear objectives for each meeting, and by inviting only employees that need to be involved

Ergonomitjek

En ergonomisk specialist kan sammen leder eller en arbejdsmiljørepræsentant
“besøge” medarbejderne på arbejdspladsen med faste intervaller for at sikre
sig, at medarbejderne har de rigtige hjælpemidler og ved, hvordan de bruges så
de kan arbejde ergonomisk korrekt, samt at deres arbejdsbyrde og arbejde passer til deres arbejdsevne. Mulige problemer håndteres med individuelle løsninger. Det anbefales, at vejledere bliver involveret i disse besøg, så de får viden
om, hvordan hver medarbejder arbejder, og kan udvikle værktøjer/processer
til at planlægge smarte ergonomiske løsninger.

4.3 Arbejdsrotation

Fremme arbejdsmobiliteten ved at planlægge rotation i forhold til arbejdsopgaverne eller ved at give medarbejderne mulighed for at kvalificere sig inden for
et andet område i en 3-6 måneders periode med mulighed for at komme retur
til deres tidligere arbejde.

*Med aktivitetsbaseret arbejde “ejer” eller har hver medarbejder ikke en fast plads. I stedet har arbejdspladsen en række mulige aktivitetsområder, der er tilpasset særlige arbejdsopgaver, som fx læring, koncentration, samarbejde, formelle møder og uformelt netværk. Målet er at give medarbejderne muligheden for at vælge et område, der passer bedst til deres konkrete arbejdsopgaver.

Share This