Vedtag sundhedsfremmende politikker

Indsatser

Beskrivelse

Fødevare-udvalg

Etablere et fødevareudvalg der er ansvarlig for udvikling af kvaliteten * af den mad, der bliver serveret på arbejdspladsen. Komiteen skal have repræsentanter fra medarbejderstaben, HR/ledelse, kantinepersonale og- hvis muligt- en autoriseret diætist alternativt anden person med en sundhedsfaglig uddannelse, der har specialiseret sig inden for ernæring og sundhed på akademisk niveau.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material

*For yderligere information om sunde føde- og drikkevarer med høj ernæringskvalitet og mindre sunde valg, henvis til Figur 4.

Share This