Versterk kennis en vaardigheden

Schakel voor adviezen en trainingen op het gebied van bewegen bij voorkeur een fysiotherapeut of beweegconsulent in.

Maatregelen

Beschrijving

Metingen

Bied medewerkers de mogelijkheid om gewicht, lichaamssamenstelling bloeddruk, bloedglucose en/of bloedlipiden te meten. Dat versterkt de bewustwording over de eigen gezondheidssituatie en levert persoonlijke aanbevelingen op naar aanleiding van de meetresultaten. Een meting kan bijvoorbeeld plaatsvinden binnen een preventief medisch onderzoek of op speciale themadagen.

Conditietest

Bied medewerkers de mogelijkheid om hun fitheid, spierfunctie en/of flexibiliteit te testen. Dat versterkt de bewustwording over hun fysieke conditie en levert concrete persoonlijke aanbevelingen op. Een conditietest kan bijvoorbeeld plaatsvinden in het kader van speciale themadagen op het werk.

Digitale ondersteuning

Bied medewerkers voorlichting over de gezondheidsvoordelen van voldoende beweging, bijvoorbeeld in de vorm van een lezing, workshop of informatiehoek.

Delen van favoriete oefeningen

Deel korte, laagdrempelige video's met oefeningen (van 1 tot 2 minuten) via intranet, informatieschermen of e-mail. Deze video's kunt u laten maken door bijvoorbeeld medewerkers op de werkvloer of studenten die zich specialiseren in sport en bewegen.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Voorlichting

Bied medewerkers voorlichting over de gezondheidsvoordelen van voldoende beweging, bijvoorbeeld in de vorm van een lezing, workshop of informatiehoek.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Tools voor zelfmonitoring

Bied medewerkers een logboek, stappenteller of activity tracker om beweging en persoonlijke doelstellingen te monitoren.

Coaching

Bied medewerkers de mogelijkheid om (individueel of in een groep) coaching in te schakelen. Voorbeelden zijn:

  1. 1. Informatie aanbieden(bijvoorbeeld over de invloed van beweging en zitgedrag op de gezondheid of over de beweegrichtlijnen)
  2. 2. De motivatie stimuleren (bijvoorbeeld door het afwegen van de voors en tegens van het streven naar een gezondere leefstijl)
  3. 3. Doelen stellen en acties plannen: het stellen van concrete, haalbare doelen voor het inpassen van voldoende beweging in de dagelijkse routines, het maken van een actieplan om deze doelen te bereiken en het identificeren en wegnemen van eventuele obstakels
  4. 4. Vaardigheden trainen (zoals workouts onder begeleiding om conditie op te bouwen en om oefeningen veilig te leren uitvoeren)
  5. 5. Feedback ontvangen en de voortgang monitoren

Toegang tot fysiotherapie

Bied medewerkers de mogelijkheid om (onder werktijd) advies in te winnen bij een fysiotherapeut. Verken de mogelijkheden om per medewerker een paar afspraken met een fysiotherapeut te vergoeden of financieel bij te dragen.

Werkplekbezoek door fysiotherapeuten

Laat (bedrijfs)fysiotherapeuten of andere professionals met expertise op bewegen en gezondheid met enige regelmaat op de werkvloer langskomen. Deze professionals kunnen medewerkers pauzeoefeningen op maat aan bieden voor een goed herstel van fysieke en stressgerelateerde werkbelasting om zo werkgerelateerde problemen te voorkomen.

Maatregelen

Beschrijving

Positief geformuleerde boodschappen

Stimuleer medewerkers om korte pauzes te nemen en te bewegen. Doe dat met korte, positief geformuleerde boodschappen via posters, informatieschermen of e-mail. Benoem daarin de voordelen op van het onderbreken van zittend werk met korte oefeningen

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
Automatische herinneringen

Gebruik automatische herinneringen om medewerkers te stimuleren op te staan, te lopen of op vooraf ingestelde tijden een pauze voor oefeningen in te lassen, bijvoorbeeld om het uur of om de twee uur. Gebruik hiervoor een workout-app voor de desktop of een activity tracker die om de pols wordt gedragen. Om onderbreking van de operationele processen te voorkomen, is het belangrijk dat medewerkers in staat zijn om deze herinneringen te negeren als een pauze ongelegen komt.

Motiverende boodschappen

Moedig medewerkers aan om de trap te nemen met motiverende boodschappen. Plaats bijvoorbeeld posters op plekken waar zij kunnen kiezen tussen trap en lift of roltrap. Tips voor effectieve boodschappen:

  • Gebruik positieve woorden, bijvoorbeeld door de voordelen van het nemen van trappen te benadrukken. Niet alle medewerkers zijn geïnteresseerd in fitheid, gezondheid, gewicht en energieverbranding. Daarom zijn boodschappen gericht op andere voordelen, zoals tijdsbesparing, soms effectiever.
  • Gebruik op posters zowel tekst als beeld.
  • Grote posters (A1, A0 of groter) vallen meer op en zijn waarschijnlijk effectiever dan kleine posters (van formaat A5 tot en met A2).

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
DE TRAP NEMEN

Wegwijzers

Moedig het nemen van de trap aan door wegwijzers naar de trap te plaatsen op plekken waar medewerkers kunnen kiezen tussen trap en lift of roltrap. Voorbeelden van wegwijzers zijn pijlen of voetstappen op de vloer. Verhoog de effectiviteit van deze wegwijzers door tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van het trappenhuis te verhogen (zie 3.2) en/of gebruik te maken van motiverende boodschappen.

This means is relatively effortless to put into action, meaning that it's execution does not require major investments as regards personnel, time, or material
PAUZES VOOR OEFENINGEN

Share This