Versterk kennis en vaardigheden

Schakel voor adviezen en trainingen een specialist op het gebied van ergonomie in, bijvoorbeeld een ergonoom, preventiemedewerker of bedrijfsarts.

Maatregelen

Beschrijving

Training op het gebied van ergonomie

Train uw medewerkers zodat zij hun werk ergonomisch verantwoord
uitvoeren, bijvoorbeeld door een gezonde werkhouding aan te nemen of
tiltechnieken te gebruiken, door te leren zich aan te passen en door beschikbare
middelen ergonomisch verantwoord te gebruiken (zoals een zit-stabureau, een
verstelbare stoel of onderarmsteun).

Individuele coaching voor managers

Verbeter de cognitieve ergonomie en het welzijn van managers door individuele
coachingsessies aan te bieden. De coaching kan bestaan uit ondersteuning bij de
aanpak van werkgerelateerde uitdagingen, bewustwording van de positieve
aspecten van het eigen werk, het aannemen van een positieve houding ten
opzichte van het werk, het leren identificeren van persoonlijke sterktes en het
erkennen van successen die bereikt zijn op het werk.

Groepsgewijze coaching voor medewerkers

Verbeter de cognitieve ergonomie, het welzijn en de teamgeest onder
medewerkers met coachingsessies in groepsvorm. Deze coaching kan bestaan
uit ondersteuning bij de aanpak van werkgerelateerde uitdagingen,
bewustwording van de positieve aspecten van het eigen werk, het aannemen
van een positieve houding ten opzichte van het werk, plezier beleven aan het
werk, het leren identificeren van persoonlijke sterktes en het erkennen van
successen die bereikt zijn op het werk.

Communicatieve vaardigheden

Ondersteun teambuilding en teamwork door uw medewerkers en
leidinggevenden een training op het gebied van interpersoonlijke vaardigheden
aan te bieden.

Training in timemanagement

Verbeter de cognitieve ergonomie en productiviteit van uw medewerkers met
een training in timemanagement.

Share This